Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 12:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 12:1 Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning. >Ords. 13,1, 18. 15,5.

PROV 12:2 Den gode undfår nåd av HERREN, men den ränkfulle varder av honom fördömd.

PROV 12:3 Ingen människa bliver beståndande genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot kan icke rubbas.

PROV 12:4 En idog hustru är sin mans krona, men en vanartig är såsom röta i hans ben. >Ords. 31,10 f.

PROV 12:5 De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är, men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek.

PROV 12:6 De ogudaktigas ord ligga på lur efter blod, men de redliga räddas genom sin mun.

PROV 12:7 De ogudaktiga varda omstörtade och äro så icke mer, men de rättfärdigas hus består. >Ords. 14,11.

PROV 12:8 I mån av sitt vett varder en man prisad, men den som har ett förvänt förstånd, han bliver föraktad.

PROV 12:9 Bättre är en ringa man, som likväl har en tjänare, än den som vill vara förnäm och saknar bröd. >Syr. 10,27.

PROV 12:10 Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt.

PROV 12:11 Den som brukar sin åker får bröd till fyllest, men oförståndig är den som far efter fåfängliga ting. >Ords 28.19. Syr 20,28.

PROV 12:12 Den ogudaktige vill in i det nät som fångar de onda, men de rättfärdigas rot skjuter skott.

PROV 12:13 Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd, men den rättfärdige undkommer ur nöden >Ps. 7,165f. 9,17. Ords. 5,22.

PROV 12:14 Sin muns frukt får envar njuta sig fullt till godo, och vad en människas händer hava förövat, det varder henne vedergällt. >Ps. 62,13. Ords. 13,2 Matt. 16,27. 2 Kor. 5,10.

PROV 12:15 Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar till råd.

PROV 12:16 Den oförnuftiges förtörnelse bliver kunnig samma dag, men den som är klok, han döljer sin skam

PROV 12:17 Den som talar vad rätt är, han främjar sanning, men ett falskt vittne talar svek. >Ords. 6,19. 14,5.

PROV 12:18 Mången talar i obetänksamhet ord som stinga likasom svärd, men de visas tunga är en läkedom.

PROV 12:19 Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen, men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.

PROV 12:20 De som bringa ont å bane hava falskhet i hjärtat, men de som stifta frid, de undfå glädje.

PROV 12:21 Intet ont vederfares den rättfärdige, men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. >Ps. 91,10.

PROV 12:22 En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl. >Ords. 6,16 f. 11,20.

PROV 12:23 En klok man döljer sin kunskap, men dårars hjärtan ropa ut sitt oförnuft. >Ords. 10,14 13,16.

PROV 12:24 De idogas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst. >Ords. 10,4. 13,4. 19,15.

PROV 12:25 Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje.

PROV 12:26 Den rättfärdige visar sin vän till rätta, men de ogudaktigas väg för dem själva vilse.

PROV 12:27 Den late får icke upp något villebråd, men idoghet är för människan en dyrbar skatt.

PROV 12:28 På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler