Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 11:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 11:1 Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl. >3 Mos. 19,35 f. 5 Mos. 25,13 f. Ords. 16,11. 20,10, 23.

PROV 11:2 När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet. >Ords. 16,18. 18,12.

PROV 11:3 De redligas ostrafflighet vägleder dem, men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.

PROV 11:4 Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden. >Ords. 10,2. Hes. 7,19.

PROV 11:5 Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn, men genom sin ogudaktighet faller den ogudaktige.

PROV 11:6 De redligas rättfärdighet räddar dem, men de trolösa fångas genom sin egen lystnad. >Ords. 5,22. 12,13. 13,6.

PROV 11:7 När en ogudaktig dör, varder hans hopp om intet; ja, ondskans väntan bliver om intet. >Ords. 10,28.

PROV 11:8 Den rättfärdige räddas ur nöden, och den ogudaktige får träda i hans ställe. >Ords 21,18.

PROV 11:9 Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.

PROV 11:10 När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel. >Job 27,23. Ords. 28,12, 28. 29,2.

PROV 11:11 Genom de redligas välsignelse varder en stad upphöjd, men genom de ogudaktigas mun brytes den ned.

PROV 11:12 Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa; en man med förstånd tiger stilla.

PROV 11:13 Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta. >Ords. 20, 19. 25,9.

PROV 11:14 Där ingen rådklokhet finnes kommer folket på fall, där de rådvisa äro många, där går det väl. >Ords. 15,22. 20,18.

PROV 11:15 En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg. >Ords. 6,1 f. 17,18. 20,16.

PROV 11:16 En skön kvinna vinner ära, och våldsverkare vinna rikedom.

PROV 11:17 En barmhärtig man gör väl mot sig själv men den grymme misshandlar sitt eget kött.

PROV 11:18 Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön. >Ords. 22,8. Hos. 10,12. Jak. 3,13.

PROV 11:19 Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död.

PROV 11:20 En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl. >Ords. 12,22.

PROV 11:21 De onda bliva förvisso icke ostraffade, men de rättfärdigas avkomma får gå fri. >Ords. 16,5. 21,30.

PROV 11:22 Såsom en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en kvinna som saknar vett.

PROV 11:23 Vad de rättfärdiga önska får i allo en god fullbordan, men vad de ogudaktiga kunna hoppas är vrede. >Job 8,13 f. Ords. 10,23.

PROV 11:24 Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare. >Ps. 112,9.

PROV 11:25 Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.

PROV 11:26 Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket, den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse.

PROV 11:27 Den som vinnlägger sig om vad gott är, han strävar efter nåd, men den son söker vad ont är, över honom kommer ock ont.

PROV 11:28 Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska likasom löv. >Ps. 1,3. Ords. 14,11.

PROV 11:29 Den som drager olycka över sitt hus, han får vind till arvedel, och den oförnuftige bliver träl åt den som har ett vist hjärta.

PROV 11:30 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan. >Ords. 3,18.

PROV 11:31 Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren! >1 Petr. 4,17 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler