Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 1:1 Inledning (kap. 1--9): Varning för de ondas lockelser och förmaning att lyssna till vishetens röst.

PROV 1:1 Detta är Salomos ordspråk, Davids sons, Israels konungs. >1 Kon. 4,32.

PROV 1:2 AV dem kan man lära vishet och tukt,

PROV 1:3 så ock att förstå förståndigt tal. Av dem kan man undfå tuktan till insikt och lära rättfärdighet, rätt och redlighet.

PROV 1:4 De kunna giva åt de fåkunniga klokhet, åt den unge kunskap och eftertänksamhet.

PROV 1:5 Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet.

PROV 1:6 Av dem lär man förstå ordspråk och djupsinnigt tal, de vises ord och deras gåtor.

PROV 1:7 HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. >Job 28,28. Ps. 111,10. Ords. 9,10. Syr. 1,14.

PROV 1:8 Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning. >Ords. 6,20. 19,20.

PROV 1:9 Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals. >Ords 4,9. 25,12.

PROV 1:10 Min son, om syndare locka dig, så följ icke. >Ords. 16,29.

PROV 1:11 Om de säga: "Kom med oss; vi vilja lägga oss på lur efter blod, sätta försåt för de oskyldiga, utan sak;

PROV 1:12 såsom dödsriket vilja vi uppsluka dem levande, friska och sunda, såsom fore de ned i graven;

PROV 1:13 allt vad dyrbart är skola vi vinna, vi skola fylla våra hus med byte;

PROV 1:14 dela du med oss vår lott, alla skola vi hava samma pung" --

PROV 1:15 då, min son, må du ej vandra samma väg som de. Nej, håll din fot ifrån deras stig,

PROV 1:16 ty deras fötter hasta till vad ont är, och äro snara, när det gäller att utgjuta blod. >Jes. 59,7. Rom. 3,15.

PROV 1:17 Ty väl är det fåfängt, då man vill fånga fåglar, att breda ut nätet i hela flockens åsyn.

PROV 1:18 Men dessa ligga på lur efter sitt eget blod, de sätta försåt för sina egna liv.

PROV 1:19 Så går det envar som söker orätt vinning: sin egen herre berövar den livet. >1Tim. 6,10.

PROV 1:20 Visheten höjer sitt rop på gatan, på torgen låter hon höra sin röst.

PROV 1:21 I bullrande gathörn predikar hon; där portarna i staden öppna sig, där talar hon sina ord: >Ords. 8,1 f.

PROV 1:22 Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

PROV 1:23 Vänden om och akten på min tillrättavisning; se, då skall jag låta min ande flöda för eder jag skall låta eder förnimma mina ord.

PROV 1:24 Eftersom I icke villen höra, när jag ropade, eftersom ingen aktade på, när jag räckte ut min hand, >Jes. 65,2. 66,4. Jer. 7,13.

PROV 1:25 eftersom I läten allt mitt råd fara och icke villen veta av min tillrättavisning

PROV 1:26 därför skall ock jag le vid eder ofärd och bespotta, när det kommer, som I frukten, >Ps. 2,4. 37,13. 59,9. Ords. 3,34.

PROV 1:27 ja, när det I frukten kommer såsom ett oväder, när ofärden nalkas eder såsom en storm och över eder kommer nöd och ångest.

PROV 1:28 Då skall man ropa till mig, men jag skall icke svara, man skall söka mig, men icke finna mig. >Jer. 11,11. 14.12. Hes. 8,18. Mik. 3,4. Sak. 7,13.

PROV 1:29 Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan,

PROV 1:30 ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning,

PROV 1:31 därför skola de få äta sina gärningars frukt och varda mättade av sina egna anslag.

PROV 1:32 Ty av sin avfällighet skola de fåkunniga dräpas. och genom sin säkerhet skola dårarna förgås.

PROV 1:33 Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler