Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 34:1 Landets gränser bestämmas. Skiftesmän utses.

NUM 34:1 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 34:2 Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå.

NUM 34:3 Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet.

NUM 34:4 Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon.

NUM 34:5 Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.

NUM 34:6 Och eder gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara eder gräns i väster.

NUM 34:7 Och detta skall vara eder gräns i norr: Från Stora havet skolen I draga eder gränslinje fram vid berget Hor.

NUM 34:8 Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.

NUM 34:9 Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara eder gräns i norr.

NUM 34:10 och såsom eder gräns i öster skolen I draga upp en linje från Hasar-Enan fram till Sefam.

NUM 34:11 Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned och intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut.

NUM 34:12 Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara edert land, med dess gränser runt omkring.

NUM 34:13 Och Mose bjöd Israels barn och sade: Detta är det land som I genom lottkastning skolen utskifta såsom arvedel åt eder, det land om vilket HERREN har bjudit att det skall givas åt de nio stammarna och den ena halva stammen.

NUM 34:14 Ty rubeniternas barns stam, efter dess familjer, och gaditernas barns stam, efter dess familjer, och den andra hälften av Manasse stam, dessa hava redan fått sin arvedel.

NUM 34:15 Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.

NUM 34:16 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 34:17 Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son;

NUM 34:18 vidare skolen I taga en hövding ur var stam till att utskifta landet,

NUM 34:19 och dessa äro de männens namn: av Juda stam Kaleb, Jefunnes son;

NUM 34:20 av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son;

NUM 34:21 av Benjamins stam Elidad, Kislons son;

NUM 34:22 av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son;

NUM 34:23 av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son,

NUM 34:24 och av Efraims barn stam en hövding, Kemuel, Siftans son;

NUM 34:25 av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son;

NUM 34:26 av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son;

NUM 34:27 av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son;

NUM 34:28 av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son.

NUM 34:29 Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler