Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 2:1 Föreskrifter om stammarnas plats i lägret och under tåget.

NUM 2:1 Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:

NUM 2:2 Israels barn skola lägra sig var och en under sitt baner, vid de fälttecken som höra till deras särskilda familjer; runt omkring uppenbarelsetältet skola de lägra sig så, att de hava det framför sig.

NUM 2:3 På framsidan, österut, skall Juda lägra sig under sitt baner, efter sina häravdelningar: Juda barns hövding Naheson, Amminadabs son

NUM 2:4 med de inmönstrade som utgöra hans här, sjuttiofyra tusen sex hundra man.

NUM 2:5 Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son,

NUM 2:6 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiofyra tusen fyra hundra man.

NUM 2:7 Därnäst Sebulons stam: Sebulons barns hövding Eliab, Helons son,

NUM 2:8 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiosju tusen fyra hundra man.

NUM 2:9 De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.

NUM 2:10 Ruben skall lägra sig under sitt baner söderut, efter sina häravdelningar: Rubens barns hövding Elisur, Sedeurs son,

NUM 2:11 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiosex tusen fem hundra man.

NUM 2:12 Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son,

NUM 2:13 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtionio tusen tre hundra man.

NUM 2:14 Därnäst Gads stam: Gads barns hövding Eljasaf, Reguels son

NUM 2:15 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiofem tusen sex hundra femtio man.

NUM 2:16 De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.

NUM 2:17 Sedan skall uppenbarelsetältet med leviternas läger hava sin plats i tåget, mitt emellan de övriga lägren. I den ordning de lägra sig skola de ock tåga, var och en på sin plats, under sina baner.

NUM 2:18 Efraim skall lägra sig under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar: Efraims barns hövding Elisama, Ammihuds son,

NUM 2:19 med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtio tusen fem hundra man.

NUM 2:20 Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son,

NUM 2:21 med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiotvå tusen två hundra man.

NUM 2:22 Därnäst Benjamins stam: Benjamins barns hövding Abidan, Gideonis son,

NUM 2:23 med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiofem tusen fyra hundra man.

NUM 2:24 De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.

NUM 2:25 Dan skall lägra sig under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar: Dans barns hövding Ahieser, Ammisaddais son,

NUM 2:26 med de inmönstrade som utgöra hans här, sextiotvå tusen sju hundra man.

NUM 2:27 Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son,

NUM 2:28 med de inmönstrade som utgöra hans har, fyrtioett tusen fem hundra man.

NUM 2:29 Därnäst Naftali stam: Naftali barns hövding Ahira, Enans son,

NUM 2:30 med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiotre tusen fyra hundra man.

NUM 2:31 De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.

NUM 2:32 Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man.

NUM 2:33 Men leviterna blevo icke inmönstrade med de övriga israeliterna, ty så hade HERREN: bjudit Mose.

NUM 2:34 Och Israels barn gjorde så; alldeles så, som HERREN hade bjudit Mose, lägrade de sig under sina baner, och så tågade de ock, var och en i sin släkt, efter sin familj.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler