Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 12:1 Mirjam och Aron sätta sig upp emot Mose. Mirjam straffas.

NUM 12:1 Och Mirjam jämte Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru; han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru.

NUM 12:2 Och de sade: "Är då Mose den ende som HERREN talar med? Talar han icke också med oss?" Och HERREN hörde detta.

NUM 12:3 Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden.

NUM 12:4 Och strax sade HERREN till Mose, Aron och Mirjam: "Gån ut, I tre, till uppenbarelsetältet." Och de gingo ditut, alla tre.

NUM 12:5 Då steg HERREN ned i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet; och han kallade på Aron och Mirjam, och de gingo båda ditut.

NUM 12:6 Och han sade: "Hören nu mina ord. Eljest om någon är en profet bland eder, giver jag, HERREN, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.

NUM 12:7 Men så gör jag icke med min tjänare Mose; i hela mitt hus är han betrodd.

NUM 12:8 Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord, och han får skåda HERRENS gestalt. Varför haven I då icke haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose?"

NUM 12:9 Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han övergav dem.

NUM 12:10 När så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit såsom snö av spetälska; när Aron vände sig till Mirjam, fick han se att hon var spetälsk.

NUM 12:11 Då sade Aron till Mose: "Ack, min herre, lägg icke på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap hava begått.

NUM 12:12 Låt henne icke bliva lik ett dödfött foster, vars kropp är till hälften förstörd, när det kommer ut ur sin moders liv."

NUM 12:13 Då ropade Mose till HERREN och sade: "O Gud, gör henne åter frisk."

NUM 12:14 HERREN svarade Mose: "Om hennes fader hade spottat henne i ansiktet, skulle hon ju hava fått sitta med skam i sju dagar. Må hon alltså nu hållas innestängd i sju dagar utanför lägret; sedan får hon komma tillbaka dit igen."

NUM 12:15 Så hölls då Mirjam innestängd i sju dagar utanför lägret, och folket bröt icke upp, förrän Mirjam hade kommit tillbaka.

NUM 12:16 \13:1\ De tolv spejarna.

NUM 12:16 \13:1\ Därefter bröt folket upp från Haserot och lägrade sig i öknen Paran.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler