Main Index: Swedish Bible

 

Micah 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

MIC 5:1 \5:2\ Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

MIC 5:2 \5:3\Därför skola de prisgivas intill den tid då hon som skall föda har fött; då skall återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.

MIC 5:3 \5:4\Och han skall träda fram och vakta sin hjord i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet; och den skall hava ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.

MIC 5:4 \5:5\Och tryggheten skall vara sådan, att om Assur vill falla in i vårt land och tränga in i våra palats, så kunna vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstliga herrar;

MIC 5:5 \5:6\och dessa skola avbeta Assurs land med svärd och Nimrods land ända in i dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne vill falla in i vårt land och tränga fram över våra gränser.

MIC 5:6 \5:7\ Då skall Jakobs kvarleva vara bland många folk såsom dagg från HERREN, såsom en regnskur på gräs, vilken icke dröjer för någon mans skull eller väntar för människobarns skull.

MIC 5:7 \5:8\Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna, mitt ibland många folk, såsom ett lejon bland boskap i skogen, såsom ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket förtrampar, var det går fram, och griper sitt rov utan räddning.

MIC 5:8 \5:9\ Ja, må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bliva utrotade!

MIC 5:9 \5:10\ Och det skall ske på den dagen, säger HERREN, att jag skall utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar;

MIC 5:10 \5:11\jag skall utrota städerna i ditt land och riva ned alla dina fästen;

MIC 5:11 \5:12\jag skall utrota all trolldom hos dig, och inga teckentydare skola mer träffas hos dig;

MIC 5:12 \5:13\jag skall utrota dina beläten och dina stoder ur ditt land, så att du icke mer skall tillbedja dina händers verk;

MIC 5:13 \5:14\jag skall omstörta dina Aseror och skaffa dem bort ur ditt land; och dina städer skall jag ödelägga.

MIC 5:14 \5:15\Och i vrede och förtörnelse skall jag utkräva hämnd av hednafolken, dem som icke hava varit hörsamma.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler