Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 6:1 Fortsättning av Jesu bergspredikan.

MT 6:1 "Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.

MT 6:2 Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

MT 6:3 Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör,

MT 6:4 så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

MT 6:5 Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

MT 6:6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

MT 6:7 Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

MT 6:8 Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.

MT 6:9 I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn*;

MT 6:10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

MT 6:11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;

MT 6:12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

MT 6:13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

MT 6:14 Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;

MT 6:15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.

MT 6:16 Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

MT 6:17 Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte,

MT 6:18 för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenast av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

MT 6:19 Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,

MT 6:20 utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

MT 6:21 Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.

MT 6:22 Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.

MT 6:23 Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!

MT 6:24 Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon*.

MT 6:25 Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

MT 6:26 Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de?

MT 6:27 Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd?

MT 6:28 Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de;

MT 6:29 och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.

MT 6:30 Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne?

MT 6:31 Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'

MT 6:32 Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta.

MT 6:33 Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

MT 6:34 Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler