Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 23:1 Jesu verop över de skriftlärde och fariséerna och hans klagan över Jerusalems obotfärdighet.

MT 23:1 Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar

MT 23:2 och sade: "På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.

MT 23:3 Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.

MT 23:4 De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.

MT 23:5 Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.

MT 23:6 De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna

MT 23:7 och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'.

MT 23:8 Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.

MT 23:9 Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader'*, ty en är eder Fader, han som är i himmelen.

MT 23:10 Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus.

MT 23:11 Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare.

MT 23:12 Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.

MT 23:13 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.

MT 23:14 +

MT 23:15 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!

MT 23:16 Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'!

MT 23:17 I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet?

MT 23:18 Så ock: 'Om någon svär vid altaret, så betyder det intet; men om någon svär vid offergåvan som ligger därpå, då är han bunden av sin ed.'

MT 23:19 I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan?

MT 23:20 Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå.

MT 23:21 Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri.

MT 23:22 Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå.

MT 23:23 Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

MT 23:24 I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen!

MT 23:25 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!

MT 23:26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren.

MT 23:27 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!

MT 23:28 Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.

MT 23:29 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter

MT 23:30 och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'!

MT 23:31 Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna.

MT 23:32 Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått.

MT 23:33 I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

MT 23:34 Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

MT 23:35 Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret.

MT 23:36 Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.

MT 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat.

MT 23:38 Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde.

MT 23:39 Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer*, i Herrens namn.'"

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler