Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 2:1 De vise männen. Flykten till Egypten. Herodes' barnamord. Återkomsten.

MT 2:1 När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem

MT 2:2 och sade: "Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning."

MT 2:3 När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.

MT 2:4 Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas.

MT 2:5 De svarade honom: "I Betlehem i Judeen; ty så är skrivet genom profeten:

MT 2:6 'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'"

MT 2:7 Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.

MT 2:8 Sedan lät han dem fara till Betlehem och sade: "Faren åstad och forsken noga efter barnet; och när I haven funnit det, så låten mig veta detta, för att också jag må komma och giva det min hyllning."

MT 2:9 När de hade hört konungens ord, foro de åstad; och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den.

MT 2:10 Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

MT 2:11 Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.

MT 2:12 Sedan fingo de, genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drogo så en annan väg tillbaka till sitt land.

MT 2:13 Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det."

MT 2:14 Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten, och drog bort till Egypten.

MT 2:15 Där blev han kvar intill Herodes' död, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade: "Ut ur Egypten kallade jag min son."

MT 2:16 När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.

MT 2:17 Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade:

MT 2:18 "Ett rop hördes i Rama, gråt och mycken jämmer; det var Rakel som begrät sina barn, och hon ville icke låta trösta sig, eftersom de icke mer voro till."

MT 2:19 Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten,

MT 2:20 och sade: "Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda."

MT 2:21 Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig, och kom så till Israels land.

MT 2:22 Men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen; efter sin fader Herodes, fruktade han att begiva sig dit; och på grund av en uppenbarelse i drömmen drog han bort till Galileens bygder.

MT 2:23 Och när han hade kommit dit, bosatte han sig i en stad som hette Nasaret, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas nasaré.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler