Main Index: Swedish Bible

 

Mark 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MK 1:1 Johannes predikar och döper. Jesus döpes, frestas av djävulen, begynner predika, kallar lärjungar, driver ut en oren ande, botar Simons svärmoder och andra sjuka, predikar i Galileens synagogor, botar en spetälsk man.

MK 1:1 Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

MK 1:2 Så är skrivet hos profeten Esaias: "Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.

MK 1:3 Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'"

MK 1:4 I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.

MK 1:5 Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

MK 1:6 Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.

MK 1:7 Och han predikade och sade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.

MK 1:8 Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande."

MK 1:9 Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.

MK 1:10 Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.

MK 1:11 Och en röst kom från himmelen: "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag."

MK 1:12 Strax därefter förde Anden honom ut i öknen.

MK 1:13 Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.

MK 1:14 Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium

MK 1:15 och sade: "Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium."

MK 1:16 När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.

MK 1:17 Och Jesus sade till dem: "Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare."

MK 1:18 Strax lämnade de näten och följde honom.

MK 1:19 När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten, också de, och ordnade sina nät.

MK 1:20 Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.

MK 1:21 Sedan begåvo de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick han in i synagogan och undervisade.

MK 1:22 Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de skriftlärde.

MK 1:23 Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Denne ropade

MK 1:24 och sade: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."

MK 1:25 Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: "Tig, och far ut ur honom."

MK 1:26 Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur honom.

MK 1:27 Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och säga: "Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom."

MK 1:28 Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den kringliggande trakten av Galileen.

MK 1:29 Och strax då de hade kommit ut ur synagogan, begåvo de sig med Jakob och Johannes till Simons och Andreas' hus.

MK 1:30 Men Simons svärmoder låg sjuk i feber, och de talade strax med honom om henne.

MK 1:31 Då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne; och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.

MK 1:32 Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde man till honom alla som voro sjuka eller besatta;

MK 1:33 och hela staden var församlad utanför dörren.

MK 1:34 Och han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.

MK 1:35 Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.

MK 1:36 Men Simon och de som voro med honom skyndade efter honom.

MK 1:37 Och när de funno honom, sade de till honom: "Alla fråga efter dig."

MK 1:38 Då sade han till dem: "Låt oss draga bort åt annat håll, till de närmaste småstäderna, för att jag också där må predika; ty därför har jag begivit mig ut."

MK 1:39 Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.

MK 1:40 Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: "Vill du, så kan du göra mig ren."

MK 1:41 Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade till honom: "Jag vill; bliv ren."

MK 1:42 Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.

MK 1:43 Sedan vände Jesus strax bort honom med stränga ord

MK 1:44 och sade till honom: "Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem."

MK 1:45 Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man till honom från alla håll.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler