Main Index: Swedish Bible

 

Leviticus 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 9:1 Arons första offer.

LEV 9:1 Och på åttonde dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner och de äldste i Israel.

LEV 9:2 Och han sade till Aron: "Tag dig en tjurkalv till syndoffer och en vädur till brännoffer, båda felfria, och för dem fram inför HERRENS ansikte.

LEV 9:3 Och tala till Israels barn och säg: Tagen en bock till syndoffer och en kalv och ett lamm, båda årsgamla och felfria, till brännoffer,

LEV 9:4 så ock en tjur och en vädur till tackoffer, att offra inför HERRENS ansikte, därtill ett spisoffer, begjutet med olja; ty i dag uppenbarar sig HERREN för eder."

LEV 9:5 Och de togo det som Mose hade givit dem befallning om och förde det fram inför uppenbarelsetältet; och hela menigheten trädde fram och ställde sig inför HERRENS ansikte.

LEV 9:6 Då sade Mose: "Detta är vad HERREN har bjudit eder göra; så skall HERRENS härlighet visa sig för eder."

LEV 9:7 Och Mose sade till Aron: "Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer, och bringa försoning för dig själv och folket; offra sedan folkets offer och bringa försoning för dem, såsom HERREN har bjudit."

LEV 9:8 Då trädde Aron fram till altaret och slaktade sin syndofferskalv.

LEV 9:9 Och Arons söner buro fram blodet till honom, och han doppade sitt finger i blodet och strök på altarets horn, men det övriga blodet göt han ut vid foten av altaret.

LEV 9:10 Och syndoffersdjurets fett, njurar och leverfett förbrände han på altaret, såsom HERREN hade bjudit Mose.

LEV 9:11 Men köttet och huden brände han upp i eld utanför lägret.

LEV 9:12 Sedan slaktade han brännoffersdjuret. Och Arons söner räckte honom blodet, och han stänkte det på altaret runt omkring.

LEV 9:13 Och de räckte honom brännoffersdjuret, delat i sina stycken, och dess huvud, och han förbrände det på altaret.

LEV 9:14 Och han tvådde inälvorna och fötterna och förbrände dem ovanpå brännoffret, på altaret.

LEV 9:15 Därefter förde han fram folkets offer. Han tog folkets syndoffersbock och slaktade honom och offrade honom till syndoffer, på samma sätt som det förra syndoffersdjuret.

LEV 9:16 Och han förde fram brännoffersdjuren och offrade dem på föreskrivet sätt.

LEV 9:17 Och han bar fram spisoffret och tog en handfull därav och förbrände detta på altaret, förutom morgonens brännoffer.

LEV 9:18 Sedan slaktade han tjuren och väduren, som voro folkets tackoffer. Och Arons söner räckte honom blodet, och han stänkte det på altaret runt omkring.

LEV 9:19 Och fettstyckena av tjuren, samt av väduren svansen och vad som omsluter inälvorna, så ock njurarna och leverfettet,

LEV 9:20 dessa fettstycken lade de på bringorna; och han förbrände fettstyckena på altaret.

LEV 9:21 Men bringorna och det högra lårstycket viftade Aron till ett viftoffer inför HERRENS ansikte, såsom Mose hade bjudit.

LEV 9:22 Och Aron lyfte upp sina händer över folket och välsignade det. Därefter steg han ned, sedan han hade offrat syndoffret, brännoffret och tackoffret.

LEV 9:23 Och Mose och Aron gingo in i uppenbarelsetältet; sedan gingo de åter ut och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket.

LEV 9:24 Och eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta; då jublade de och föllo ned på sina ansikten.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler