Main Index: Swedish Bible

 

Leviticus 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LEV 18:1 Förbjudna leder. Onaturlig beblandelse.

LEV 18:1 Och HERREN talade till Mose och sade:

LEV 18:2 Tala till Israels barn och säg till dem: Jag är HERREN, eder Gud.

LEV 18:3 I skolen icke göra såsom man gör i Egyptens land, där I haven bott. Ej heller skolen I göra såsom man gör i Kanaans land, dit jag vill föra eder; I skolen icke vandra efter deras stadgar.

LEV 18:4 Efter mina rätter skolen I göra och mina stadgar skolen I hålla, och skolen vandra efter dem. Jag är HERREN, eder Gud.

LEV 18:5 Ja, I skolen hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem skall leva genom dem. Jag är HERREN.

LEV 18:6 Ingen bland eder skall komma vid någon kvinna som år hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är HERREN.

LEV 18:7 Du skall icke blotta din faders blygd genom att blotta din moders blygd; hon är din moder, du skall icke blotta hennes blygd.

LEV 18:8 Du skall icke blotta någon annan kvinnas blygd, som är din faders hustru, ty det är din faders blygd.

LEV 18:9 Du skall icke blotta din systers blygd, evad hon är din faders dotter eller din moders dotter, evad hon är född hemma eller född ute.

LEV 18:10 Du skall icke blotta din sondotters eller din dotterdotters blygd, ty det är din egen blygd.

LEV 18:11 Du skall icke blotta din faders hustrus dotters blygd, ty hon är av din faders släkt, hon är din syster.

LEV 18:12 Du skall icke blotta din faders systers blygd; hon är din faders nära blodsförvant.

LEV 18:13 Du skall icke blotta din moders systers blygd, ty hon är din moders nära blodsförvant.

LEV 18:14 Du skall icke blotta din faders broders blygd: vid hans hustru skall du icke komma; hon är din faders syster.

LEV 18:15 Du skall icke blotta din svärdotters blygd; hon är din sons hustru, hennes blygd skall du icke blotta.

LEV 18:16 Du skall icke blotta din broders hustrus blygd, ty det är din broders blygd.

LEV 18:17 Du skall icke blotta en kvinnas blygd och tillika hennes dotters; du skall icke heller taga till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta dennas blygd, de äro ju nära blodsförvanter; sådant vore en skändlighet.

LEV 18:18 Och du skall icke till hustru taga en kvinna jämte hennes syster, så att du uppväcker fiendskap mellan dem, i det att du blottar den enas blygd och tillika den andras, medan den förra lever.

LEV 18:19 Du skall icke komma vid en kvinna och blotta hennes blygd, när hon är oren under sin månadsrening.

LEV 18:20 Med din nästas hustru skall du icke beblanda dig, så att du genom henne bliver oren.

LEV 18:21 Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är HERREN.

LEV 18:22 Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

LEV 18:23 Du skall icke beblanda där med något djur, så att du genom detta bliver oren. Och ingen kvinna skall hava att skaffa med något djur, så att hon beblandar sig därmed; det är en vederstygglighet.

LEV 18:24 I skolen icke orena eder med något av allt detta, ty med allt sådant hava de hedningar orenat sig, som jag fördriver för eder.

LEV 18:25 Därigenom har landet blivit orenat, och jag har på det hemsökt dess missgärning, så att landet har utspytt sina inbyggare.

LEV 18:26 Så hållen då I mina stadgar och rätter, och ingen av eder, evad han är inföding eller en främling som bor ibland eder, må göra någon av alla dessa styggelser.

LEV 18:27 Ty alla dessa styggelser hava landets inbyggare, som hava varit där före eder, bedrivit, så att landet har blivit orenat.

LEV 18:28 Gören intet sådant, på det att landet icke må utspy eder, om I så orenen det, likasom det utspyr det folk som har bott där före eder.

LEV 18:29 Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja, var och en som gör sådant.

LEV 18:30 Iakttagen därför vad jag har bjudit eder iakttaga, så att I icke gören efter någon av de styggeliga stadgar som man har följt före eder, och så orenen eder genom dem. Jag är HERREN, eder Gud.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler