Main Index: Swedish Bible

 

Lamentations 5

[1] [2] [3] [4] [5]

LAM 5:1 Tänk, HERRE, på vad som har vederfarits oss skåda ned och se till vår smälek.

LAM 5:2 Vår arvedel har kommit i främlingars ägo, våra hus i utlänningars. >5 Mos. 28,30 f.

LAM 5:3 Vi hava blivit värnlösa, vi hava ingen fader; våra mödrar äro såsom änkor.

LAM 5:4 Vattnet som tillhör oss få vi dricka allenast för penningar; vår egen ved måste vi betala.

LAM 5:5 Våra förföljare äro oss på halsen; huru trötta vi än äro, unnas oss dock ingen vila.

LAM 5:6 Vi hava måst giva oss under Egypten, under Assyrien, för att få bröd till att mätta oss med.

LAM 5:7 Våra fäder hava syndat, de äro icke mer, vi måste bära deras missgärningar. >2 Mos. 20,5. Jer. 31,29. Hes. 18,2.

LAM 5:8 Trälar få råda över oss; ingen finnes, som rycker oss ur deras våld.

LAM 5:9 Med fara för vårt liv hämta vi vårt bröd, bärga det undan öknens svärd.

LAM 5:10 Vår hud är glödande såsom en ugn, för brännande hungers skull.

LAM 5:11 Kvinnorna kränkte man i Sion, jungfrurna i Juda städer.

LAM 5:12 Furstarna blevo upphängda av deras händer, för de äldste visade de ingen försyn. >5 Mos. 28,50.

LAM 5:13 Ynglingarna måste bära på kvarnstenar, och gossarna dignade under vedbördor.

LAM 5:14 De gamla sitta icke mer i porten, de unga hava upphört med sitt strängaspel.

LAM 5:15 Våra hjärtan hava icke mer någon fröjd i sorgelåt är vår dans förvandlad. >Job 30,31.

LAM 5:16 Kronan har fallit ifrån vårt huvud; ve oss, att vi syndade så! >Job 19,9. Jer. 13,18. Hes. 21,26.

LAM 5:17 Därför hava ock våra hjärtan blivit sjuka, därför äro våra ögon förmörkade,

LAM 5:18 för Sions bergs skull, som nu ligger öde, så att rävarna ströva omkring därpå.

LAM 5:19 Du, HERRE, tronar evinnerligen; din tron består från släkte till släkte. >Ps. 9,8. 29,10. 102,13. 145,13.

LAM 5:20 Varför vill du för alltid förgäta oss, förkasta oss för beständigt?

LAM 5:21 Tag oss åter till dig, HERRE, så att vi få vända åter; förnya våra dagar, så att de bliva såsom fordom. >Jer. 31,18.

LAM 5:22 Eller har du alldeles förkastat oss? Förtörnas du på oss så övermåttan?

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler