Main Index: Swedish Bible

 

Lamentations 3

[1] [2] [3] [4] [5]

LAM 3:1 Jag är en man som har prövat elände under hans vredes ris.

LAM 3:2 Mig har han fört och låtit vandra genom mörker och genom ljus.

LAM 3:3 Ja, mot mig vänder han sin hand beständigt, åter och åter.

LAM 3:4 Han har uppfrätt mitt kött och min hud, han har krossat benen i mig. >Ps. 51,10.

LAM 3:5 Han har kringskansat och omvärvt mig med gift och vedermöda.

LAM 3:6 I mörker har han lagt mig såsom de längesedan döda. >Ps. 143,3.

LAM 3:7 Han har kringmurat mig, så att jag ej kommer ut, han har lagt på mig tunga fjättrar.

LAM 3:8 Huru jag än klagar och ropar, tillstoppar han öronen för min bön. >Job 19,7. Ps. 22,3.

LAM 3:9 Med huggen sten har han murat för mina vägar, mina stigar har han gjort svåra. >Job 19.8.

LAM 3:10 En lurande björn är han mot mig, ett lejon som ligger i försåt. >Hos. 5,14. 13,7 f.

LAM 3:11 Han förde mig på villoväg och rev mig i stycken, förödelse lät han gå över mig.

LAM 3:12 Han spände sin båge och satte mig upp till ett mål för sin pil. >Job 16,12. Ps. 7,13. Klag. 2,4.

LAM 3:13 Ja, pilar från sitt koger sände han in i mina njurar.

LAM 3:14 Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk en visa för dem hela dagen. >Job 30,9. Ps. 69,12 f. Jer. 20,7.

LAM 3:15 Han mättade mig med bittra örter, han gav mig malört att dricka.

LAM 3:16 Han lät mina tänder bita sönder sig på stenar, han höljde mig med aska.

LAM 3:17 Ja, du förkastade min själ och tog bort min frid; jag visste ej mer vad lycka var.

LAM 3:18 Jag sade: »Det är ute med min livskraft och med mitt hopp till HERREN.»

LAM 3:19 Tänk på mitt elände och min husvillhet, på malörten och giftet!

LAM 3:20 Stadigt tänker min själ därpå och är bedrövad i mig.

LAM 3:21 Men detta vill jag besinna, och därför skall jag hoppas:

LAM 3:22 HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.

LAM 3:23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

LAM 3:24 HERREN är min del, det säger min själ mig; därför vill jag hoppas på honom. >Ps. 16,5. 73,26. 119,57.

LAM 3:25 HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.

LAM 3:26 Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.

LAM 3:27 Det är gott för en man att han får bära ett ok i sin ungdom. >Ps. 119,71. Matt. 11,29.

LAM 3:28 Må han sitta ensam och tyst, när ett sådant pålägges honom.

LAM 3:29 Må han sänka sin mun i stoftet; kanhända finnes ännu hopp.

LAM 3:30 Må han vända kinden till åt den som slår honom och låta mätta sig med smälek. >Matt. 5,39.

LAM 3:31 Ty Herren förkastar icke för evig tid; >Ps. 103,9.

LAM 3:32 utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen, efter sin stora nåd.

LAM 3:33 Ty icke av villigt hjärta plågar han människors barn och vållar dem bedrövelse.

LAM 3:34 Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet,

LAM 3:35 att man vränger en mans rätt inför den Högstes ansikte,

LAM 3:36 att man gör orätt mot en människa i någon hennes sak, skulle Herren icke se det?

LAM 3:37 Vem sade, och det vart, om det ej var Herren som bjöd? >Ps. 33,9.

LAM 3:38 Kommer icke från den Högstes mun både ont och gott? >Jes. 45,7. Am. 3,6.

LAM 3:39 Varför knorrar då en människa här i livet, varför en man, om han drabbas av sin synd? >Luk. 23,41.

LAM 3:40 Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN.

LAM 3:41 Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.

LAM 3:42 Vi hava varit avfälliga och gensträviga, och du har icke förlåtit det. >Ps. 106,6.

LAM 3:43 Du har höljt dig i vrede och förföljt oss, du har dräpt utan förskoning.

LAM 3:44 Du har höljt dig i moln, så att ingen bön har nått fram.

LAM 3:45 Ja, orena och föraktade låter du oss stå mitt ibland folken.

LAM 3:46 Alla våra fiender spärra upp munnen emot oss. >Klag. 2,16.

LAM 3:47 Faror och fallgropar möta oss fördärv och skada. >Jes. 24,17. Jer. 48,43.

LAM 3:48 Vattenbäckar rinna ned från mitt öga för dottern mitt folks skada. >Jer. 9,1. 14,17. Klag. 1,16.

LAM 3:49 Mitt öga flödar utan uppehåll och förtröttas icke,

LAM 3:50 till dess att HERREN blickar ned från himmelen och ser härtill.

LAM 3:51 Mitt öga vållar mig plåga för alla min stads döttrars skull.

LAM 3:52 Jag bliver ivrigt jagad såsom en fågel av dem som utan sak äro mina fiender.

LAM 3:53 De vilja förgöra mitt liv här i djupet, de kasta stenar på mig. >Jer. 38,6.

LAM 3:54 Vatten strömma över mitt huvud, jag säger: »Det är ute med mig.»

LAM 3:55 Jag åkallar ditt namn, o HERRE, har underst i djupet. >Ps. 88,7.

LAM 3:56 Du hör min röst; tillslut icke ditt öra, bered mig lindring, då jag nu ropar.

LAM 3:57 Ja, du nalkas mig, när jag åkallar dig; du säger: »Frukta icke.» >Ps. 145,18.'

LAM 3:58 Du utför, Herre, min själs sak, du förlossar mitt liv.

LAM 3:59 Du ser, HERRE, den orätt mig vederfares; skaffa mig rätt.

LAM 3:60 Du ser all deras hämndgirighet, alla deras anslag mot mig.

LAM 3:61 Du hör deras smädelser, HERRE, alla deras anslag mot mig.

LAM 3:62 Vad mina motståndare tala och tänka ut är beständigt riktat mot mig.

LAM 3:63 Akta på huru de hava mig till sin visa, evad de sitta eller stå upp.

LAM 3:64 Du skall giva dem vedergällning, HERRE, efter deras händers verk. >Ps. 28,4.

LAM 3:65 Du skall lägga ett täckelse över deras hjärtan; din förbannelse skall komma över dem. >Ps. 69,24. 2 Kor. 3,14 f.

LAM 3:66 Du skall förfölja dem i vrede och förgöra dem, så att de ej bestå under HERRENS himmel.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler