Main Index: Swedish Bible

 

Judges 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JUDG 12:1 Efraimiternas knot och nederlag. Jeftas död. Ibsan, Elon och Abdon.

JUDG 12:1 Men Efraims män församlade sig och drogo till Safon; och de sade till Jefta: "Varför drog du åstad till strid mot Ammons barn utan att kalla på oss till att tåga med dig? Nu vilja vi bränna upp ditt hus jämte dig själv i eld. >Dom. 8,1.

JUDG 12:2 Jefta svarade dem: "Jag och mitt folk lågo i svår fejd med Ammons barn; då manade jag eder att komma, men I villen icke frälsa mig ur deras hand.

JUDG 12:3 Och när jag såg att I icke villen frälsa mig, tog jag min själ* i min hand och drog åstad mot Ammons barn, och HERREN gav dem i min hand. Varför haven I då nu dragit upp emot mig till att strida emot mig?" >1 Sam. 19,5. 28,21. Ps. 119,109.

JUDG 12:4 Och Jefta församlade alla Gileads män och gav sig i strid med Efraim. Och Gileads män slogo efraimiterna; dessa hade nämligen sagt: "Flyktingar ifrån Efraim ären I; Gilead är ett mellanting, varken Efraim eller Manasse."

JUDG 12:5 Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för efraimiterna. Då nu någon av de efraimitiska flyktingarna sade: "Låt mig komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en efraimit?" Om han då svarade nej,

JUDG 12:6 så sade de till honom: "Säg 'schibbolet'*." Sade han då "sibbolet", därför att han icke nog lade sig vinn om att uttala ordet rätt, så grepo de honom och höggo ned honom där vid vadställena över Jordan. På detta sätt föllo vid det tillfället fyrtiotvå tusen efraimiter.

JUDG 12:7 Och Jefta var domare i Israel i sex år. Sedan dog gileaditen Jefta och blev begraven i en av Gileads städer.

JUDG 12:8 Efter honom var Ibsan från Bet-Lehem domare i Israel.

JUDG 12:9 Han hade trettio söner, och trettio döttrar gifte han bort; han fick ock trettio döttrar genom att skaffa hustrur åt sina söner utifrån. Och han var domare i Israel i sju år.

JUDG 12:10 Sedan dog Ibsan och blev begraven i Bet-Lehem.

JUDG 12:11 Efter honom var sebuloniten Elon domare i Israel; i tio år var han domare i Israel.

JUDG 12:12 Sedan dog sebuloniten Elon och blev begraven i Ajalon, i Sebulons land.

JUDG 12:13 Efter honom var pirgatoniten Abdon, Hillels son, domare i Israel.

JUDG 12:14 Han hade fyrtio söner och trettio sonsöner, vilka plägade rida på sjuttio åsnor. Och han var domare i Israel i åtta år. >Dom. 10,4.

JUDG 12:15 Sedan dog pirgatoniten Abdon, Hillels son, och blev begraven i Pirgaton i Efraims land, i amalekiternas bergsbygd.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler