Main Index: Swedish Bible

 

Judges 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JUDG 10:1 Tola och Jair. Israel åter i sina fienders hand.

JUDG 10:1 Efter Abimelek uppstod till Israels frälsning Tola, son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar; och han bodde i Samir, i Efraims bergsbygd.

JUDG 10:2 Han var domare i Israel i tjugutre år; sedan dog han och blev begraven i Samir.

JUDG 10:3 Efter honom uppstod gileaditen Jair. Han var domare i Israel i tjugutvå år.

JUDG 10:4 Han hade trettio söner, som plägade rida på trettio åsnor; och de hade trettio städer. Dessa kallar man ännu i dag Jairs byar, och de ligga i Gileads land. >4 Mos.32,41. 5 Mos. 3,14. Dom. 12.14. 1 Krön. 2,22.

JUDG 10:5 Och Jair dog och blev begraven i Kamon.

JUDG 10:6 Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna och Astarterna, så ock Arams, Sidons, Moabs, Ammons barns och filistéernas gudar och övergåvo HERREN och tjänade honom icke.

JUDG 10:7 Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i filistéernas och Ammons barns hand.

JUDG 10:8 Och dessa plågade Israels barn och förforo våldsamt mot dem det året; i aderton år gjorde de så mot alla de israeliter som bodde på andra sidan Jordan, i amoréernas land, i Gilead.

JUDG 10:9 Därtill gingo Ammons barn över Jordan och gåvo sig i strid också med Juda, Benjamin och Efraims hus, så att Israel kom i stor nöd.

JUDG 10:10 Då ropade Israels barn till HERREN och sade: "Vi hava syndat mot dig, ty vi hava övergivit vår Gud och tjänat Baalerna."

JUDG 10:11 Men HERREN sade till Israels barn: "Har jag icke frälst eder från egyptierna, amoréerna, Ammons barn och filistéerna?

JUDG 10:12 Likaledes bleven I förtryckta av sidonierna, amalekiterna och maoniterna; och när I ropaden till mig, frälste jag eder från deras hand.

JUDG 10:13 Men I haven nu övergivit mig och tjänat andra gudar; därför vill jag icke mer frälsa eder. >5 Mos. 32,15 f., 19 f.

JUDG 10:14 Gån bort och ropen till de gudar som I haven utvalt; må de frälsa eder, om I nu ären i nöd. >5 Mos. 32,38. Jer. 2,28.

JUDG 10:15 Då sade Israels barn till HERREN: "Vi hava syndat; gör du med oss alldeles såsom dig täckes. Allenast rädda oss nu denna gång." >1 Sam. 12,10.

JUDG 10:16 Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels vedermöda. >Dom. 2,18. PS. 78,65 f.

JUDG 10:17 Och Ammons barn blevo uppbådade och lägrade sig i Gilead; men Israels barn församlade sig och lägrade sig i Mispa.

JUDG 10:18 Då sade folket, nämligen de överste i Gilead, till varandra: "Vem vill begynna striden mot Ammons barn? Den som det vill skall bliva hövding över alla Gileads inbyggare." >Dom. 11,6 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler