Main Index: Swedish Bible

 

Joshua 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 16:1 Josefs barns och särskilt Efraims barns arvedel.

JOSH 16:1 Och lotten föll ut för Josefs barn sålunda: Landet från Jordan vid Jeriko till Jerikos vatten österut, öknen, som från Jeriko höjer sig uppåt Bergsbygden mot Betel.

JOSH 16:2 Och gränsen gick vidare från Betel till Lus och så fram till arkiternas område, mot Atarot.

JOSH 16:3 Därefter gick den västerut ned till jafletiternas område, ända till Nedre Bet-Horons område och till Geser; sedan gick den ut vid havet.

JOSH 16:4 Detta fingo nu Josefs barn, Manasse och Efraim, till arvedel.

JOSH 16:5 Efraims barn fingo, efter sina släkter, sina gränser sålunda: Gränsen för deras arvedel i öster gick från Atrot-Addar ända till Övre Bet-Horon.

JOSH 16:6 Sedan gick gränsen ut vid havet. I norr var Mikmetat gräns. Därifrån böjde sig gränsen österut till Taanat-Silo. Därefter gick den fram där i öster till Janoa.

JOSH 16:7 Från Janoa gick den ned till Atarot och Naara, träffade så Jeriko och gick ut vid Jordan.

JOSH 16:8 Från Tappua gick gränsen västerut till Kanabäcken och gick sedan ut vid havet. Detta var Efraims barns stams arvedel, efter deras släkter.

JOSH 16:9 Dit hörde ock de städer som avsöndrades åt Efraims barn inom Manasse barns arvedel, alla dessa städer med sina byar.

JOSH 16:10 Men de fördrevo icke kananéerna som bodde i Geser; därför bodde ock kananéerna kvar bland Efraims barn, såsom de göra ännu i dag, men de blevo arbetspliktiga tjänare under dem.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler