Main Index: Swedish Bible

 

John 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JN 9:1 Jesus botar en blindfödd man.

JN 9:1 När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind.

JN 9:2 Då frågade hans lärjungar honom och sade: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?"

JN 9:3 Jesus svarade: "Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.

JN 9:4 Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka.

JN 9:5 Så länge jag är i världen, är jag världens ljus."

JN 9:6 När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon

JN 9:7 och sade till honom: "Gå bort och två dig i dammen Siloam" (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.

JN 9:8 Då sade grannarna och andra som förut hade sett honom såsom tiggare: "Är detta icke den man som att och tiggde?"

JN 9:9 Somliga svarade: "Det är han." Andra sade: "Nej, men han är lik honom." Själv sade han: "Jag är den mannen."

JN 9:10 Och de frågade honom: "Huru blevo då dina ögon öppnade?"

JN 9:11 Han svarade: "Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde därmed mina ögon och sade till mig: 'Gå bort till Siloam och två dig.' Jag gick då dit och tvådde mig, och så fick jag min syn."

JN 9:12 De frågade honom: "Var är den mannen?" Han svarade: "Det vet jag icke."

JN 9:13 Då förde de honom, mannen som förut hade varit blind, bort till fariséerna.

JN 9:14 Och det var sabbat den dag då Jesus gjorde degen och öppnade hans ögon.

JN 9:15 När nu jämväl fariséerna i sin ordning frågade honom huru han hade fått sin syn, svarade han dem: "Han lade en deg på mina ögon, och jag fick två mig, och nu kan jag se."

JN 9:16 Då sade några av fariséerna: "Den mannen är icke från Gud, eftersom han icke håller sabbaten." Andra sade: "Huru skulle någon som är en syndare kunna göra sådana tecken?" Så funnos bland dem stridiga meningar.

JN 9:17 Då frågade de åter den blinde: "Vad säger du själv om honom, då det ju var dina ögon han öppnade?" Han svarade: "En profet är han."

JN 9:18 Men judarna trodde icke att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade kallat till sig mannen föräldrar, hans som hade fått sin syn.

JN 9:19 Dem frågade de och sade: "Är detta eder son, den som I sägen vara född blind? Huru kommer det då till, att han nu kan se?"

JN 9:20 Då svarade han föräldrar och sade: "Att denne är vår son, och att han föddes blind, det veta vi.

JN 9:21 Men huru han nu kan se, det veta vi icke, ej heller veta vi vem som har öppnat hans ögon. Frågen honom själv; han är gammal nog, han må själv tala för sig."

JN 9:22 Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna; ty judarna hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, han skulle utstötas ur synagogan.

JN 9:23 Därför var det som hans föräldrar sade: "Han är gammal nog; frågen honom själv."

JN 9:24 Då kallade de för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: "Säg nu sanningen, Gud till pris. Vi veta att denne man är en syndare."

JN 9:25 Han svarade: "Om han är en syndare vet jag icke; ett vet jag: att jag, som var blind, nu kan se."

JN 9:26 Då frågade de honom: "Vad gjorde han med dig? På vad sätt öppnade han dina ögon?"

JN 9:27 Han svarade dem: "Jag har ju redan sagt eder det, men I hörden icke på mig. Varför viljen I då åter höra det? Kanske viljen också I bliva hans lärjungar?"

JN 9:28 Då bannade de honom och sade: "Du är själv hans lärjunge; vi äro Moses' lärjungar.

JN 9:29 Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke."

JN 9:30 Mannen svarade och sade till dem: "Ja, däri ligger det förunderliga, att I icke veten varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon.

JN 9:31 Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

JN 9:32 Aldrig förut har man hört att någon har öppnat ögonen på en som föddes blind.

JN 9:33 Vore denne icke från Gud, så kunde han intet göra."

JN 9:34 De svarade och sade till honom: "Du är hel och hållen född i synd, och du vill undervisa oss!" Och så drevo de ut honom.

JN 9:35 Jesus fick sedan höra att de hade drivit ut honom, och när han så träffade honom, sade han: "Tror du på Människosonen?"

JN 9:36 Han svarade och sade: "Herre, vem är han då? Säg mig det, så att jag kan tro på honom."

JN 9:37 Jesus sade till honom: "Du har sett honom; det är han som talar med dig."

JN 9:38 Då sade han: "Herre, jag tror." Och han föll ned för honom.

JN 9:39 Och Jesus sade: "Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda."

JN 9:40 När några fariséer som voro i hans närhet hörde detta, sade de till honom: "Äro då kanske också vi blinda?"

JN 9:41 Jesus svarade dem: "Voren I blinda, så haden I icke synd. Men nu sägen I: 'Vi se', därför står eder synd kvar."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler