Main Index: Swedish Bible

 

John 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JN 3:1 Jesu samtal med Nikodemus. Johannes döparens sista vittnesbörd.

JN 3:1 Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.

JN 3:2 Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: "Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom."

JN 3:3 Jesus svarade och sade till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt*, så kan hon icke få se Guds rike."

JN 3:4 Nikodemus sade till honom: "Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?"

JN 3:5 Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.

JN 3:6 Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.

JN 3:7 Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.

JN 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden*."

JN 3:9 Nikodemus svarade och sade till honom: "Huru kan detta ske?"

JN 3:10 Jesus svarade och sade till honom: "Är du Israels lärare och förstår icke detta?

JN 3:11 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vad vi veta, det tala vi, och vad vi hava sett, det vittna vi om, men vårt vittnesbörd tagen I icke emot.

JN 3:12 Tron i icke, när jag talar till eder om jordiska ting, huru skolen I då kunna tro, när jag talar till eder om himmelska ting?

JN 3:13 Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen.

JN 3:14 Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd,

JN 3:15 så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv.

JN 3:16 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

JN 3:17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

JN 3:18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

JN 3:19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,

JN 3:20 Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

JN 3:21 Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud."

JN 3:22 Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden, och där vistades han med dem och döpte.

JN 3:23 Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig.

JN 3:24 Johannes hade nämligen ännu icke blivit kastad i fängelse.

JN 3:25 Då uppstod mellan Johannes' lärjungar och en jude en tvist om reningen.

JN 3:26 Och de kommo till Johannes och sade till honom: "Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper, och alla komma till honom."

JN 3:27 Johannes svarade och sade: "En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen."

JN 3:28 I kunnen själva giva mig det vittnesbördet att jag sade: 'Icke är jag Messias; jag är allenast sänd framför honom.'

JN 3:29 Brudgum är den som har bruden; men brudgummens vän, som står där och hör honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått.

JN 3:30 Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas. --

JN 3:31 Den som kommer ovanifrån, han är över alla; den som är från jorden, han är av jorden, och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla,

JN 3:32 och vad han har sett och hört, det vittnar han om; och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd.

JN 3:33 Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig.

JN 3:34 Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

JN 3:35 Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.

JN 3:36 Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler