Main Index: Swedish Bible

 

John 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JN 14:1 Fortsättning av Jesu avskedstal: Hans förestående bortgång; hans enhet med Fadern; hans löfte om den kommande Hjälparen.

JN 14:1 "Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

JN 14:2 I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.

JN 14:3 Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

JN 14:4 Och vägen som leder dit jag går, den veten I."

JN 14:5 Tomas sade till honom: "Herre, vi veta icke vart du går; huru kunna vi då veta vägen?"

JN 14:6 Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

JN 14:7 Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom."

JN 14:8 Filippus sade till honom: "Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog."

JN 14:9 Jesus svarade honom: "Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: 'Låt oss se Fadern'?

JN 14:10 Tror du icke att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig? De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk.

JN 14:11 Tron mig; jag är i Fadern, och Fadern i mig. Varom icke, så tron för själva gärningarnas skull.

JN 14:12 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern,

JN 14:13 och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

JN 14:14 Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det.

JN 14:15 Älsken I mig, så hållen I mina bud,

JN 14:16 och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder:

JN 14:17 sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.

JN 14:18 Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

JN 14:19 Ännu en liten tid, och världen ser mig icke mer, men I sen mig. Ty jag lever; I skolen ock leva.

JN 14:20 På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.

JN 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom."

JN 14:22 Judas -- icke han som kallades Iskariot -- sade då till honom: "Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss, men icke för världen?"

JN 14:23 Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

JN 14:24 Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

JN 14:25 Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder.

JN 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

JN 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

JN 14:28 I hörden att jag sade till eder: 'Jag går bort, men jag kommer åter till eder.' Om I älskaden mig, så skullen I ju glädjas över att jag går bort till Fadern, ty Fadern är större än jag.

JN 14:29 Och nu har jag sagt eder det, förrän det sker, på det att I mån tro, när det har skett.

JN 14:30 Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till;

JN 14:31 men detta sker, för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör såsom Fadern har bjudit mig. Stån upp, låt oss gå härifrån."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler