Main Index: Swedish Bible

 

Job 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 8:1 Bildads första tal: Guds hand drabbar allenast de onda; om Job söker Gud, skall han bliva upprättad.

JOB 8:1 Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

JOB 8:2 Huru länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma såsom en väldig storm?

JOB 8:3 Skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den Allsmäktige kränka rättfärdigheten?

JOB 8:4 Om dina barn hava syndat mot honom och han gav dem i sina överträdelsers våld,

JOB 8:5 så vet, att om du själv söker Gud och beder till den Allsmäktige om misskund,

JOB 8:6 då, om du är ren och rättsinnig, ja, då skall han vakna upp till din räddning och upprätta din boning, så att du bor där i rättfärdighet;

JOB 8:7 och så skall din första tid synas ringa, då nu din sista tid har blivit så stor.

JOB 8:8 Ty fråga framfarna släkten, och akta på vad fäderna hava utrönt

JOB 8:9 -- vi själva äro ju från i går och veta intet, en skugga äro våra dagar på jorden;

JOB 8:10 men de skola undervisa dig och säga dig det, ur sina hjärtan skola de hämta fram svar:

JOB 8:11 "Icke kan röret växa högt, där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden, där vatten ej finnes?

JOB 8:12 Nej, bäst den står grön, ej mogen för skörd, måste den då vissna, före allt annat gräs.

JOB 8:13 Så går det alla som förgäta Gud; den gudlöses hopp måste varda om intet.

JOB 8:14 Ty hans tillförsikt visar sig bräcklig och hans förtröstan lik spindelns väv.

JOB 8:15 Han förlitar sig på sitt hus, men det har intet bestånd; han tryggar sig därvid, men det äger ingen fasthet.

JOB 8:16 Lik en frodig planta växer han i solens sken, ut över lustgården sträcka sig hans skott;

JOB 8:17 kring stenröset slingra sig hans rötter, mellan stenarna bryter han sig fram.

JOB 8:18 Men när så Gud rycker bort honom från hans plats, då förnekar den honom: 'Aldrig har jag sett dig.'

JOB 8:19 Ja, så går det med hans levnads fröjd, och ur mullen få andra växa upp."

JOB 8:20 Se, Gud föraktar icke den som är ostrafflig, han håller ej heller de onda vid handen.

JOB 8:21 Så bida då, till dess han fyller din mun med löje och dina läppar med jubel.

JOB 8:22 De som hata dig varda då höljda med skam, och de ogudaktigas hyddor skola ej mer vara till.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler