Main Index: Swedish Bible

 

Job 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 5:1 Fortsättning av Elifas' första tal: Den oförnuftiges undergång och den frommes upprättelse.

JOB 5:1 Ropa fritt; vem finnes, som svarar dig, och till vilken av de heliga kan du vända dig?

JOB 5:2 Se, dåren dräpes av sin grämelse, och den fåkunnige dödas av sin bitterhet.

JOB 5:3 Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning.

JOB 5:4 Ty hans barn gå nu fjärran ifrån frälsning, de förtrampas i porten utan räddning.

JOB 5:5 Av hans skörd äter vem som är hungrig, den rövas bort, om och hägnad med törnen; efter hans rikedom gapar ett giller.

JOB 5:6 Ty icke upp ur stoftet kommer fördärvet, ej ur marken skjuter olyckan upp;

JOB 5:7 nej, människan varder född till olycka, såsom eldgnistor måste flyga mot höjden.

JOB 5:8 Men vore det nu jag, så sökte jag nåd hos Gud, åt Gud hemställde jag min sak,

JOB 5:9 åt honom som gör stora och outrannsakliga ting, under, flera än någon kan räkna,

JOB 5:10 åt honom som låter regnet falla på jorden och sänder vatten ned över markerna,

JOB 5:11 när han vill upphöja de ringa och förhjälpa de sörjande till frälsning.

JOB 5:12 Han är den som gör de klokas anslag om intet, så att deras händer intet uträtta med förnuft;

JOB 5:13 han fångar de visa i deras klokskap och låter de illfundiga förhasta sig i sina rådslag:

JOB 5:14 mitt på dagen råka de ut för mörker och famla mitt i ljuset, likasom vore det natt.

JOB 5:15 Så frälsar han från deras tungors svärd, han frälsar den fattige ur den övermäktiges hand.

JOB 5:16 Den arme kan så åter hava ett hopp, och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun.

JOB 5:17 Ja, säll är den människa som Gud agar; den Allsmäktiges tuktan må du icke förkasta.

JOB 5:18 Ty om han och sargar, så förbinder han ock, om han slår, så hela ock hans händer.

JOB 5:19 Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvändes olyckan från dig.

JOB 5:20 I hungerstid förlossar han dig från döden och i krig undan svärdets våld.

JOB 5:21 När tungor svänga gisslet, gömmes du undan; du har intet att frukta, när förhärjelse kommer.

JOB 5:22 Ja, åt förhärjelse och dyr tid kan du då le, för vilddjur behöver du ej heller känna fruktan;

JOB 5:23 ty med markens stenar står du i förbund, och med djuren på marken har du ingått fred.

JOB 5:24 Och du får se huru din hydda står trygg; när du synar din boning, saknas intet däri.

JOB 5:25 Du får ock se huru din ätt förökas, huru din avkomma bliver såsom markens örter.

JOB 5:26 I graven kommer du, när du har hunnit din mognad, såsom sädesskylen bärgas, då dess tid är inne.

JOB 5:27 Se, detta hava vi utrannsakat, och så är det; hör därpå och betänk det väl.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler