Main Index: Swedish Bible

 

Job 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 42:1 Job ödmjukar sig för Herren, utverkar hans tillgift för de tre vännerna och bliver själv åter upprättad.

JOB 42:1 Job svarade HERREN och sade:

JOB 42:2 Ja, jag vet att du förmår allt, och att intet som du besluter är dig för svårt.

JOB 42:3 Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå.

JOB 42:4 Men hör nu, så vill jag tala; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.

JOB 42:5 Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon.

JOB 42:6 Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig, i stoft och aska.

JOB 42:7 Sedan HERREN hade talat så till Job, sade han till Elifas från Teman: "Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort.

JOB 42:8 Så tagen eder nu sju tjurar och sju vädurar, och gån till min tjänare Job och offren dem såsom brännoffer för eder; ock låten min tjänare Job bedja för eder. Till äventyrs skall jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot eder, till straff därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort."

JOB 42:9 Då gingo Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naaman åstad och gjorde såsom HERREN hade tillsagt dem; och HERREN tog nådigt emot Jobs bön.

JOB 42:10 Och då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft.

JOB 42:11 Och alla hans bröder och systrar och alla hans forna bekanta kommo till honom och höllo måltid med honom i hans hus, och ömkade honom för alla de olyckor som HERREN hade låtit komma över honom. Och de gåvo honom vardera en kesita och en guldring.

JOB 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs levnad ännu mer än begynnelsen, så att han fick fjorton tusen får, sex tusen kameler, ett tusen par oxar och ett tusen åsninnor.

JOB 42:13 Och han fick sju söner och tre döttrar.

JOB 42:14 Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Happuk.

JOB 42:15 Och så sköna kvinnor som Jobs döttrar funnos icke i hela landet; och deras fader gav dem arvedel bland deras bröder.

JOB 42:16 Och Job levde därefter ett hundra fyrtio år, och fick se sina barn och barnbarn i fyra led.

JOB 42:17 Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler