Main Index: Swedish Bible

 

Job 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 38:1 Herrens svar till Job: Job må icke mäta sig med honom som har skapat jorden och havet, ljuset och mörkret, snön och regnet och annat mer.

JOB 38:1 Och HERREN svarade Job ur stormvinden och sade:

JOB 38:2 Vem är du som stämplar vishet såsom mörker, i det att du talar så utan insikt?

JOB 38:3 Omgjorda nu såsom ej man dina länder; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.

JOB 38:4 Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.

JOB 38:5 Vem har fastställt hennes mått -- du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne?

JOB 38:6 Var fingo hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten,

JOB 38:7 medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?

JOB 38:8 Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet,

JOB 38:9 när jag gav det moln till beklädnad och lät töcken bliva dess linda,

JOB 38:10 när jag åt det utstakade min gräns och satte bom och dörrar därför,

JOB 38:11 och sade: "Härintill skall du komma, men ej vidare, här skola dina stolta böljor lägga sig"?

JOB 38:12 Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,

JOB 38:13 där den skulle fatta jorden i dess flikar, så att de ogudaktiga skakades bort därifrån?

JOB 38:14 Då ändrar den form såsom leran under signetet, och tingen stå fram såsom klädda i skrud;

JOB 38:15 då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyftes för högt brytes sönder.

JOB 38:16 Har du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på djupets botten?

JOB 38:17 Hava dödens portar avslöjat sig för dig, ja, såg du dödsskuggans portar?

JOB 38:18 Har du överskådat jordens vidder? Om du känner allt detta, så låt höra.

JOB 38:19 Vet du vägen dit varest ljuset bor, eller platsen där mörkret har sin boning,

JOB 38:20 så att du kan hämta dem ut till deras gräns och finna stigarna som leda till deras hus?

JOB 38:21 Visst kan du det, ty så tidigt blev du ju född, så stort är ju dina dagars antal!

JOB 38:22 Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglets förrådshus, du såg väl dem

JOB 38:23 -- de förråd som jag har sparat till hemsökelsens tid, till stridens och drabbningens dag?

JOB 38:24 Vet du vägen dit varest ljuset delar sig, dit där stormen sprider sig ut över jorden?

JOB 38:25 Vem har åt regnflödet öppnat en ränna och banat en väg för tordönets stråle,

JOB 38:26 till att sända regn över länder där ingen bor, över öknar, där ingen människa finnes,

JOB 38:27 till att mätta ödsliga ödemarker och giva växt åt gräsets brodd?

JOB 38:28 Säg om regnet har någon fader, och vem han är, som födde daggens droppar?

JOB 38:29 Ur vilken moders liv är det isen gick fram, och vem är hon som födde himmelens rimfrost?

JOB 38:30 Se, vattnet tätnar och bliver likt sten, så ytan sluter sig samman över djupet.

JOB 38:31 Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?

JOB 38:32 Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram, och som leder Björninnan med hennes ungar?

JOB 38:33 Ja, förstår du himmelens lagar, och ordnar du dess välde över jorden?

JOB 38:34 Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig?

JOB 38:35 Kan du sända ljungeldar åstad, så att de gå, så att de svara dig: "Ja vi äro redo"?

JOB 38:36 Vem har lagt vishet i de mörka molnen, och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?

JOB 38:37 Vem håller med sin vishet räkning på skyarna? Och himmelens läglar, vem häller ut dem,

JOB 38:38 medan mullen smälter såsom malm och jordkokorna klibbas tillhopa?

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler