Main Index: Swedish Bible

 

Job 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 36:1 Fortsättning på Elihus tal: Guds tuktan avser syndarens förbättring. Job må icke önska sig döden, ej heller mästra Gud, vilkens vishet och makt övergå allt förstånd.

JOB 36:1 Vidare sade Elihu:

JOB 36:2 Bida ännu litet, så att jag får giva dig besked, ty ännu något har jag att säga till Guds försvar.

JOB 36:3 Min insikt vill jag hämta vida ifrån, och åt min skapare vill jag skaffa rätt.

JOB 36:4 Ja, förvisso skola mina ord icke vara lögn; en man med fullgod insikt har du framför dig.

JOB 36:5 Se, Gud är väldig, men han försmår dock ingen, han som är så väldig i sitt förstånds kraft.

JOB 36:6 Den ogudaktige låter han ej bliva vid liv, men åt de arma skaffar han rätt.

JOB 36:7 Han tager ej sina ögon från de rättfärdiga; de få trona i konungars krets, för alltid låter han dem sitta där i höghet.

JOB 36:8 Och om de läggas bundna i kedjor och fångas i eländets snaror,

JOB 36:9 så vill han därmed visa dem vad de hava gjort, och vilka överträdelser de hava begått i sitt högmod;

JOB 36:10 han vill då öppna deras öra för tuktan och mana dem att vända om ifrån fördärvet.

JOB 36:11 Om de då höra på honom och underkasta sig, så få de framleva sina dagar i lycka och sina år i ljuvlig ro.

JOB 36:12 Men höra de honom ej, så förgås de genom vapen och omkomma, när de minst tänka det.

JOB 36:13 Ja, de som med gudlöst hjärta hängiva sig åt vrede och icke anropa honom, när han lägger dem i band,

JOB 36:14 deras själ skall i deras ungdom ryckas bort av döden, och deras liv skall dela tempelbolares lott.

JOB 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra.

JOB 36:16 Så sökte han ock draga dig ur nödens gap, ut på en rymlig plats, där intet trångmål rådde; och ditt bord skulle bliva fullsatt med feta rätter.

JOB 36:17 Men nu bär du till fullo ogudaktighetens dom; ja, dom och rättvisa hålla dig nu fast.

JOB 36:18 Ty vrede borde ej få uppegga dig under din tuktans tid, och huru svårt du än har måst plikta, borde du ej därav ledas vilse.

JOB 36:19 Huru kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?

JOB 36:20 Du må ej längta så ivrigt efter natten, den natt då folken skola ryckas bort ifrån sin plats.

JOB 36:21 Tag dig till vara, så att du ej vänder dig till vad fördärvligt är; sådant behagar dig ju mer än att lida.

JOB 36:22 Se, Gud är upphöjd genom sin kraft. Var finnes någon mästare som är honom lik?

JOB 36:23 Vem har föreskrivit honom hans väg, och vem kan säga: "Du gör vad orätt är?"

JOB 36:24 Tänk då på att upphöja hans gärningar, dem vilka människorna besjunga

JOB 36:25 och som de alla skåda med lust, de dödliga, om de än blott skönja dem i fjärran.

JOB 36:26 Ja, Gud är för hög för vårt förstånd, hans år äro flera än någon kan utrannsaka.

JOB 36:27 Se, vattnets droppar drager han uppåt, och de sila ned såsom regn, där hans dimma går fram;

JOB 36:28 skyarna gjuta dem ut såsom en ström, låta dem drypa ned över talrika människor.

JOB 36:29 Ja, kan någon fatta molnens utbredning, braket som utgår från hans hydda?

JOB 36:30 Se, sitt ljungeldsljus breder han ut över molnen, och själva havsgrunden höljer han in däri.

JOB 36:31 Ty så utför han sina domar över folken; så bereder han ock näring i rikligt mått.

JOB 36:32 I ljungeldsljus höljer han sina händer och sänder det ut mot dem som begynna strid.

JOB 36:33 Budskap om honom bär hans dunder; själva boskapen bebådar hans antåg.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler