Main Index: Swedish Bible

 

Job 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 35:1 Elihu förehåller Job att Gud är för upphöjd för att hava gagn eller skada av människornas gärningar. Om den betryckte får vänta på räddning, så är det därför att han ej ödmjukt söker hjälp hos Gud.

JOB 35:1 Och Elihu tog till orda och sade:

JOB 35:2 Menar du att sådant är riktigt? Kan du påstå att du har rätt mot Gud,

JOB 35:3 du som frågar vad rättfärdighet gagnar dig, vad den båtar dig mer än synd?

JOB 35:4 Svar härpå vill jag giva dig, jag ock dina vänner med dig.

JOB 35:5 Skåda upp mot himmelen och se, betrakta skyarna, som gå där högt över dig.

JOB 35:6 Om du syndar, vad gör du väl honom därmed? Och om dina överträdelser äro många, vad skadar du honom därmed?

JOB 35:7 Eller om du är rättfärdig, vad giver du honom, och vad undfår han av din hand?

JOB 35:8 Nej, för din like kunde din ogudaktighet något betyda och för en människoson din rättfärdighet.

JOB 35:9 Väl klagar man, när våldsgärningarna äro många, man ropar om hjälp mot de övermäktigas arm;

JOB 35:10 men ingen frågar: "Var är min Gud, min skapare, han som låter lovsånger ljuda mitt i natten,

JOB 35:11 han som giver oss insikt framför markens djur och vishet framför himmelens fåglar?"

JOB 35:12 Därför är det man får ropa utan svar om skydd mot de ondas övermod.

JOB 35:13 Se, på fåfängliga böner hör icke Gud, den Allsmäktige aktar icke på slikt;

JOB 35:14 allra minst, när du påstår att du icke får skåda honom, att du måste vänta på honom, fastän saken är uppenbar.

JOB 35:15 Och nu menar du att hans vrede ej håller någon räfst, och att han föga bekymrar sig om människors övermod?

JOB 35:16 Ja, till fåfängligt tal spärrar Job upp sin mun, utan insikt talar han stora ord.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler