Main Index: Swedish Bible

 

Job 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 34:1 Elihu försvarar Guds rättfärdighet.

JOB 34:1 Och Elihu tog till orda och sade:

JOB 34:2 Hören, I vise, mina ord; I förståndige, lyssnen till mig.

JOB 34:3 Örat skall ju pröva orden, och munnen smaken hos det man vill äta.

JOB 34:4 Må vi nu utvälja åt oss vad rätt är, samfällt söka förstå vad gott är.

JOB 34:5 Se, Job har sagt: "Jag är oskyldig. Gud har förhållit mig min rätt.

JOB 34:6 Fastän jag har rätt, måste jag stå såsom lögnare; dödsskjuten är jag, jag som intet har brutit."

JOB 34:7 Var finnes en man som är såsom Job? Han läskar sig med bespottelse såsom med vatten,

JOB 34:8 han gör sig till ogärningsmäns stallbroder och sällar sig till ogudaktiga människor.

JOB 34:9 Ty han säger: "Det gagnar en man till intet, om han håller sig väl med Gud."

JOB 34:10 Hören mig därför, I förståndige män: Bort det, att Gud skulle begå någon orätt, att den Allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är!

JOB 34:11 Nej, han vedergäller var människa efter hennes gärningar och lönar envar såsom hans vandel har förtjänat.

JOB 34:12 Ty Gud gör i sanning intet som är orätt, den Allsmäktige kan icke kränka rätten.

JOB 34:13 Vem har bjudit honom att vårda sig om jorden, och vem lade på honom bördan av hela jordens krets?

JOB 34:14 Om han ville tänka allenast på sig själv och åter draga till sig sin anda och livsfläkt,

JOB 34:15 då skulle på en gång allt kött förgås, och människorna skulle vända åter till stoft.

JOB 34:16 Men märk nu väl och hör härpå, lyssna till vad mina ord förkunna.

JOB 34:17 Skulle den förmå regera, som hatade vad rätt är? Eller fördömer du den som är den störste i rättfärdighet?

JOB 34:18 Får man då säga till en konung: "Du ogärningsman", eller till en furste: "Du ogudaktige"?

JOB 34:19 Gud har ju ej anseende till någon hövdings person, han aktar den rike ej för mer än den fattige, ty alla äro de hans händers verk.

JOB 34:20 I ett ögonblick omkomma de, mitt i natten: folkhopar gripas av bävan och förgås, de väldige ryckas bort, utan människohand.

JOB 34:21 Ty hans ögon vakta på var mans vägar, och alla deras steg, dem ser han.

JOB 34:22 Intet mörker finnes och ingen skugga så djup, att ogärningsmän kunna fördölja sig däri.

JOB 34:23 Ty länge behöver Gud ej vakta på en människa, innan hon måste stå till doms inför honom.

JOB 34:24 Han krossar de väldige utan rannsakning och låter så andra träda fram i deras ställe.

JOB 34:25 Ja, han märker väl vad de göra, han omstörtar dem om natten och låter dem förgås.

JOB 34:26 Såsom ogudaktiga tuktar han dem öppet, inför människors åsyn,

JOB 34:27 eftersom de veko av ifrån honom och ej aktade på alla hans vägar.

JOB 34:28 De bragte så den armes rop inför honom, och rop av betryckta fick han höra.

JOB 34:29 Vem vågar då fördöma, om han stillar larmet? Ja, vem vill väl skåda honom, om han döljer sitt ansikte, för ett folk eller för en enskild man,

JOB 34:30 när han vill rycka makten ifrån gudlösa människor och hindra dem att bliva snaror för folket?

JOB 34:31 Kan man väl säga till Gud: "Jag måste lida, jag som ändå intet har förbrutit.

JOB 34:32 Visa mig du vad som går över mitt förstånd; om jag har gjort något orätt, vill jag då ej göra så mer."

JOB 34:33 Skall då han, för ditt klanders skull, giva vedergällning såsom du vill? Du själv, och icke jag, må döma därom; ja, tala du ut vad du menar.

JOB 34:34 Men kloka män skola säga så till mig, visa män, när de få höra mig:

JOB 34:35 "Job talar utan någon insikt, hans ord äro utan förstånd."

JOB 34:36 Så må nu Job utstå prövningar allt framgent, då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt.

JOB 34:37 Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska, oss till hån slår han ihop sina händer och talar stora ord mot Gud.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler