Main Index: Swedish Bible

 

Job 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 31:1 Fortsättning av Jobs slutbetraktelse: Han bedyrar att hans vandel i livets olika förhållanden har varit ostrafflig.

JOB 31:1 Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru.

JOB 31:2 Vilken lott finge jag eljest av Gud i höjden, vilken arvedel av den Allsmäktige därovan?

JOB 31:3 Ofärd kommer ju över de orättfärdiga, och olycka drabbar ogärningsmän.

JOB 31:4 Ser icke han mina vägar, räknar han ej alla mina steg?

JOB 31:5 Har jag väl umgåtts med lögn, och har min fot varit snar till svek?

JOB 31:6 Nej, må jag vägas på en riktig våg, så skall Gud förnimma min ostrafflighet.

JOB 31:7 Hava mina steg vikit av ifrån vägen, har mitt hjärta följt efter mina ögon, eller låder vid min händer en fläck?

JOB 31:8 Då må en annan äta var jag har sått, och vad jag har planterat må ryckas upp med roten.

JOB 31:9 Har mitt hjärta låtit dåra sig av någon kvinna, så att jag har stått på lur vid min nästas dörr?

JOB 31:10 Då må min hustru mala mjöl åt en annan, och främmande män må då famntaga henne.

JOB 31:11 Ja, sådant hade varit en skändlighet, en straffbar missgärning hade det varit,

JOB 31:12 en eld som skulle förtära intill avgrunden och förhärja till roten all min gröda.

JOB 31:13 Har jag kränkt min tjänares eller tjänarinnas rätt, när de hade någon tvist med mig?

JOB 31:14 Vad skulle jag då göra, när Gud stode upp, och när han hölle räfst, vad kunde jag då svara honom?

JOB 31:15 Han som skapade mig skapade ju och dem i moderlivet, han, densamme, har berett dem i modersskötet.

JOB 31:16 Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?

JOB 31:17 Har jag ätit mitt brödstycke allena, utan att den faderlöse och har fått äta därav?

JOB 31:18 Nej, från min ungdom fostrades han hos mig såsom hos en fader, och från min moders liv var jag änkors ledare.

JOB 31:19 Har jag kunnat se en olycklig gå utan kläder, se en fattig ej äga något att skyla sig med?

JOB 31:20 Måste ej fastmer hans länd välsigna mig, och fick han ej värma sig i ull av mina lamm?

JOB 31:21 Har jag lyft min hand mot den faderlöse, därför att jag såg mig hava medhåll i porten?

JOB 31:22 Då må min axel lossna från sitt fäste och min arm brytas av ifrån sin led.

JOB 31:23 Jag måste då frukta ofärd ifrån Gud och skulle stå maktlös inför hans majestät.

JOB 31:24 Har jag satt mitt hopp till guldet och kallat guldklimpen min förtröstan?

JOB 31:25 Var det min glädje att min rikedom blev så stor, och att min hand förvärvade så mycket?

JOB 31:26 Hände det, när jag såg solljuset, huru det sken, och månen, huru härligt den gick fram,

JOB 31:27 att mitt hjärta hemligen lät dåra sig, så att jag med handkyss gav dem min hyllning?

JOB 31:28 Nej, också det hade varit en straffbar missgärning; därmed hade jag ju förnekat Gud i höjden.

JOB 31:29 Har jag glatt mig åt min fiendes ofärd och fröjdats, när olycka träffade honom?

JOB 31:30 Nej, jag tillstadde ej min mun att synda så, ej att med förbannelse begära hans liv.

JOB 31:31 Och kan mitt husfolk icke bevittna att envar fick mätta sig av kött vid mitt bord?

JOB 31:32 Främlingen behövde ej stanna över natten på gatan, mina dörrar lät jag stå öppna utåt vägen.

JOB 31:33 Har jag på människovis skylt mina överträdelser och gömt min missgärning i min barm,

JOB 31:34 av fruktan för den stora hopen och av rädsla för stamfränders förakt, så att jag teg och ej gick utom min dörr?

JOB 31:35 Ack att någon funnes, som ville höra mig! Jag har sagt mitt ord. Den Allsmäktige må nu svara mig; ack att jag finge min vederparts motskrift!

JOB 31:36 Sannerligen, jag skulle då bära den högt på min skuldra, såsom en krona skulle jag fästa den på mig.

JOB 31:37 Jag ville då göra honom räkenskap för alla mina steg, lik en furste skulle jag då träda inför honom.

JOB 31:38 Har min mark höjt rop över mig, och hava dess fåror gråtit med varandra?

JOB 31:39 Har jag förtärt dess gröda obetald eller utpinat dess brukares liv?

JOB 31:40 Då må törne växa upp för vete, och ogräs i stället för korn. Slut på Jobs tal.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler