Main Index: Swedish Bible

 

Job 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 28:1 Fortsättning av Jobs sluttal till vännerna: Vishetens gruva.

JOB 28:1 Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet, som man renar;

JOB 28:2 järn hämtas upp ur jorden, och stenar smältas till koppar.

JOB 28:3 Man sätter då gränser för mörkret, och rannsakar ned till yttersta djupet,

JOB 28:4 Där spränger man schakt långt under markens bebyggare, där färdas man förgäten djupt under vandrarens fot, där hänger man svävande, fjärran ifrån människor.

JOB 28:5 Ovan ur jorden uppväxer bröd, men därnere omvälves den såsom av eld.

JOB 28:6 Där, bland dess stenar, har safiren sitt fäste, guldmalm hämtar man ock där.

JOB 28:7 Stigen ditned är ej känd av örnen, och falkens öga har ej utspanat den;

JOB 28:8 den har ej blivit trampad av stolta vilddjur, intet lejon har gått därfram.

JOB 28:9 Ja, där bär man hand på hårda stenen; bergen omvälvas ända ifrån rötterna.

JOB 28:10 In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är.

JOB 28:11 Vattenådror täppas till och hindras att gråta. Så dragas dolda skatter fram i ljuset.

JOB 28:12 Men visheten, var finnes hon, och var har förståndet sin boning?

JOB 28:13 Priset för henne känner ingen människa; hon står ej att finna i de levandes land.

JOB 28:14 Djupet säger: "Hon är icke här", och havet säger: "Hos mig är hon icke."

JOB 28:15 Hon köper icke för ädlaste metall, med silver gäldas ej hennes värde.

JOB 28:16 Hon väges icke upp med guld från Ofir, ej med dyrbar onyx och safir.

JOB 28:17 Guld och glas kunna ej liknas vid henne; hon får ej i byte mot gyllene klenoder.

JOB 28:18 Koraller och kristall må icke ens nämnas; svårare är förvärva vishet än pärlor.

JOB 28:19 Etiopisk topas kan ej liknas vid henne; hon väges icke upp med renaste guld.

JOB 28:20 Ja, visheten, varifrån kommer väl hon, och var har förståndet sin boning?

JOB 28:21 Förborgad är hon för alla levandes ögon, för himmelens fåglar är hon fördold;

JOB 28:22 avgrunden och döden giva till känna; "Blott hörsägner om henne förnummo våra öron."

JOB 28:23 Gud, han är den som känner vägen till henne, han är den som vet var hon har sin boning.

JOB 28:24 Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han.

JOB 28:25 När han mätte ut åt vinden dess styrka och avvägde vattnen efter mått,

JOB 28:26 när han stadgade en lag för regnet och en väg för tordönets stråle,

JOB 28:27 då såg han och uppenbarade henne, då lät han henne stå fram, då utforskade han henne.

JOB 28:28 Och till människorna sade han så: "Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler