Main Index: Swedish Bible

 

Job 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 27:1 Jobs sluttal till vännerna: Han håller fast vid sin rättfärdighet och beskriver huru den ogudaktige drabbas av straffet.

JOB 27:1 Åter hov Job upp sin röst och kvad:

JOB 27:2 Så sant Gud lever, han som har förhållit mig min rätt, den Allsmäktige, som har vållat min själs bedrövelse:

JOB 27:3 aldrig, så länge ännu min ande är i mig och Guds livsfläkt är kvar i min näsa,

JOB 27:4 aldrig skola mina läppar tala vad orättfärdigt är, och min tunga bära fram oärligt tal.

JOB 27:5 Bort det, att jag skulle giva eder rätt! Intill min död låter jag min ostrafflighet ej tagas ifrån mig.

JOB 27:6 Vid min rättfärdighet håller jag fast och släpper den icke, mitt hjärta förebrår mig ej för någon av mina dagar.

JOB 27:7 Nej, såsom ogudaktig må min fiende stå där och min motståndare såsom orättfärdig.

JOB 27:8 Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?

JOB 27:9 Månne Gud skall höra hans rop, när nöden kommer över honom?

JOB 27:10 Eller kan en sådan hava sin lust i den Allsmäktige, kan han åkalla Gud alltid?

JOB 27:11 Jag vill undervisa eder om huru Gud går till väga; huru den Allsmäktige tänker, vill jag icke fördölja.

JOB 27:12 Dock, I haven ju själva allasammans skådat det; huru kunnen I då hängiva eder åt så fåfängliga tankar?

JOB 27:13 Hören vad den ogudaktiges lott bliver hos Gud, vilken arvedel våldsverkaren får av den Allsmäktige:

JOB 27:14 Om hans barn bliva många, så är vinningen svärdets; hans avkomlingar få ej bröd att mätta sig med.

JOB 27:15 De som slippa undan läggas i graven genom pest, och hans änkor kunna icke hålla sin klagogråt.

JOB 27:16 Om han ock hopar silver såsom stoft och lägger kläder på hög såsom lera,

JOB 27:17 så är det den rättfärdige som får kläda sig i vad han lägger på hög, och den skuldlöse kommer att utskifta silvret.

JOB 27:18 Det hus han bygger bliver så förgängligt som malen, det skall likna skjulet som vaktaren gör sig.

JOB 27:19 Rik lägger han sig och menar att intet skall tagas bort; men när han öppnar sina ögon, är ingenting kvar.

JOB 27:20 Såsom vattenfloder taga förskräckelser honom fatt, om natten rövas han bort av stormen.

JOB 27:21 Östanvinden griper honom, så att han far sin kos, den rycker honom undan från hans plats.

JOB 27:22 Utan förskoning skjuter Gud sina pilar mot honom; för hans hand måste han flykta med hast.

JOB 27:23 Då slår man ihop händerna, honom till hån; man visslar åt honom på platsen där han var.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler