Main Index: Swedish Bible

 

Job 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 26:1 Jobs svar på Bildads tredje tal: Job behöver icke Bildads tröst och undervisning; själv kan han både inse och beskriva Guds allmakt.

JOB 26:1 Därefter tog Job till orda och sade:

JOB 26:2 Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige, huru har du ej stärkt den maktlöses arm!

JOB 26:3 Vilka råd har du ej givit den ovise, och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen!

JOB 26:4 Vem gav dig kraft att tala sådana ord, och vems ande var det som kom till orda ur dig?

JOB 26:5 Dödsrikets skuggor gripas av ångest, djupets vatten och de som bo däri.

JOB 26:6 Dödsriket ligger blottat för honom, och avgrunden har intet täckelse.

JOB 26:7 Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet.

JOB 26:8 Han samlar vatten i sina moln såsom i ett knyte, och skyarna brista icke under bördan.

JOB 26:9 Han gömmer sin tron för vår åsyn, han omhöljer den med sina skyar.

JOB 26:10 En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker.

JOB 26:11 Himmelens pelare skälva, de gripas av förfäran vid hans näpst.

JOB 26:12 Med sin kraft förskräckte han havet, och genom sitt förstånd sönderkrossade han Rahab.

JOB 26:13 Blott han andades, blev himmelen klar; hans hand genomborrade den snabba ormen.

JOB 26:14 Se, detta är allenast utkanterna av hans verk; en sakta viskning är allt vad vi förnimma därom. Hans allmakts dunder, vem skulle kunna fatta det?

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler