Main Index: Swedish Bible

 

Job 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 20:1 Sofars andra tal: De ogudaktigas jubel varar kort, deras orättfångna rikedom förrinner såsom vatten.

JOB 20:1 Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade:

JOB 20:2 På sådant tal giva mina tankar mig ett svar, än mer, då jag nu är så upprörd i mitt inre.

JOB 20:3 Smädlig tillrättavisning måste jag höra, och man svarar mig med munväder på förståndigt tal.

JOB 20:4 Vet du då icke att så har varit från evig tid, från den stund då människor sattes på jorden:

JOB 20:5 att de ogudaktigas jubel varar helt kort och den gudlöses glädje ett ögonblick?

JOB 20:6 Om än hans förhävelse stiger upp till himmelen och hans huvud når intill molnen,

JOB 20:7 Så förgås han dock för alltid och aktas lik sin träck; de som sågo honom måste fråga: "Var är han?"

JOB 20:8 Lik en dröm flyger han bort, och ingen finner honom mer; han förjagas såsom en syn om natten.

JOB 20:9 Det öga som såg honom ser honom icke åter, och hans plats får ej skåda honom mer.

JOB 20:10 Hans barn måste gottgöra hans skulder till de arma, hans händer återbära hans vinning.

JOB 20:11 Bäst ungdomskraften fyller hans ben, skall den ligga i stoftet med honom.

JOB 20:12 Om än ondskan smakar ljuvligt i hans mun, så att han gömmer den under sin tunga,

JOB 20:13 är rädd om den och ej vill gå miste därom, utan håller den förvarad inom sin gom,

JOB 20:14 så förvandlas denna kost i hans inre, bliver huggormsetter i hans liv.

JOB 20:15 Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk.

JOB 20:16 Ja, huggormsgift kommer han att dricka, av etterormens tunga bliver han dräpt.

JOB 20:17 Ingen bäck får vederkvicka hans syn, ingen ström med flöden av honung och gräddmjölk.

JOB 20:18 Sitt fördärv måste han återbära, han får ej njuta därav; hans fröjd svarar ej mot den rikedom han har vunnit.

JOB 20:19 Ty mot de arma övade han våld och lät dem ligga där; han rev till sig hus som han ej kan hålla vid makt.

JOB 20:20 Han visste ej av någon ro för sin buk, men han skall icke rädda sig med sina skatter.

JOB 20:21 Intet slapp undan hans glupskhet, därför äger och hans lycka intet bestånd.

JOB 20:22 Mitt i hans överflöd påkommer honom nöd, och envar eländig vänder då mot honom sin hand.

JOB 20:23 Ja, så måste ske, för att hans buk må bliva fylld; sin vredes glöd skall Gud sända över honom och låta den tränga såsom ett regn in i hans kropp.

JOB 20:24 Om han flyr undan för vapen av järn, så genomborras han av kopparbågens skott.

JOB 20:25 När han då drager i pilen och den kommer ut ur hans rygg, när den ljungande udden kommer fram ur hans galla, då falla dödsfasorna över honom.

JOB 20:26 Idel mörker är förvarat åt hans skatter; till mat gives honom eld som brinner utan pust, den förtär vad som är kvar i hans hydda.

JOB 20:27 Himmelen lägger hans missgärning i dagen, och jorden reser sig upp emot honom.

JOB 20:28 Vad som har samlats i hans hus far åter sin kos, likt förrinnande vatten, på vredens dag.

JOB 20:29 Sådan lott får en ogudaktig människa av Gud, sådan arvedel har av Gud blivit bestämd åt henne.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler