Main Index: Swedish Bible

 

Job 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 18:1 Bildads andra tal: Huru än Job rasar, förbliver det så, att den ogudaktige kommer på fall och förgås med hela sitt hus.

JOB 18:1 Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

JOB 18:2 Huru länge skolen I gå på jakt efter ord? Kommen till förstånd; sedan må vi talas vid.

JOB 18:3 Varför skola vi aktas såsom oskäliga djur, räknas i edra ögon såsom ett förstockat folk?

JOB 18:4 Du som i din vrede sliter sönder dig själv, menar du att dör din skull jorden skall bliva öde och klippan flyttas bort från sin plats?

JOB 18:5 Nej, den ogudaktiges ljus skall slockna ut, och lågan av hans eld icke giva något sken.

JOB 18:6 Ljuset skall förmörkas i hans hydda, och lampan slockna ut för honom.

JOB 18:7 Hans väldiga steg skola stäckas, hans egna rådslag bringa honom på fall.

JOB 18:8 Ty han rusar med sina fötter in i nätet, försåten lura, där han vandrar fram;

JOB 18:9 snaran griper honom om hälen, och gillret tager honom fatt;

JOB 18:10 garn till att fånga honom äro lagda på marken och snärjande band på hans stig.

JOB 18:11 Från alla sidor ängsla honom förskräckelser, de jaga honom, varhelst han går fram.

JOB 18:12 Olyckan vill uppsluka honom, och ofärd står redo, honom till fall.

JOB 18:13 Under hans hud frätas hans lemmar bort, ja, av dödens förstfödde bortfrätas hans lemmar.

JOB 18:14 Ur sin hydda, som han förtröstar på, ryckes han bort, och till förskräckelsernas konung vandrar han hän.

JOB 18:15 I hans hydda får främlingar bo, och svavel utströs över hans boning.

JOB 18:16 Nedantill förtorkas hans rötter, och ovantill vissnar hans krona bort.

JOB 18:17 Hans åminnelse förgås ifrån jorden, hans namn lever icke kvar i världen.

JOB 18:18 Från ljus stötes han ned i mörker och förjagas ifrån jordens krets.

JOB 18:19 Utan barn och avkomma bliver han i sitt folk, och ingen i hans boningar skall slippa undan.

JOB 18:20 Över hans ofärdsdag häpna västerns folk, och österns män gripas av rysning.

JOB 18:21 Ja, så sker det med den orättfärdiges hem, så går det dens hus, som ej vill veta av Gud.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler