Main Index: Swedish Bible

 

Job 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 16:1 Jobs svar på Elifas' andra tal: Jobs vänner äro usla tröstare; oförskyllt har han blivit hemsökt; dock har han ett vittne i himmelen, till vilket han nu vänder sig.

JOB 16:1 Därefter tog Job till orda och sade:

JOB 16:2 Över nog har jag fått höra av sådant; usla tröstare ären I alla.

JOB 16:3 Är det nu slut på detta tal i vädret, eller eggar dig ännu något till gensvar?

JOB 16:4 Jag kunde väl ock tala, jag såsom I; ja, jag ville att I voren i mitt ställe! Då kunde jag hopsätta ord mot eder och skaka mot eder mitt huvud till hån.

JOB 16:5 Med munnen kunde jag då styrka eder och med läpparnas ömkan bereda eder lindring.

JOB 16:6 Om jag nu talar, så lindras därav ej min plåga; och tiger jag, icke släpper den mig ändå.

JOB 16:7 Nej, nu har all min kraft blivit tömd; du har ju förött hela mitt hus.

JOB 16:8 Och att du har hemsökt mig, det gäller såsom vittnesbörd; min sjukdom får träda upp och tala mot mig.

JOB 16:9 I vrede söndersliter och ansätter man mig, man biter sina tänder samman emot mig; ja, min ovän vässer mot mig sina blickar.

JOB 16:10 Man spärrar upp munnen mot mig, smädligt slår man mig på mina kinder; alla rota sig tillsammans emot mig.

JOB 16:11 Gud giver mig till pris åt orättfärdiga människor och kastar mig i de ogudaktigas händer.

JOB 16:12 Jag satt i god ro, då krossade han mig; han grep mig i nacken och slog mig i smulor. Han satte mig upp till ett mål för sina skott;

JOB 16:13 från alla sidor träffa mig hans pilar, han genomborrar mina njurar utan förskoning, min galla gjuter han ut på jorden.

JOB 16:14 Han bryter ned mig med stöt på stöt, han stormar emot mig såsom en kämpe.

JOB 16:15 Säcktyg bär jag hopfäst över min hud, och i stoftet har jag måst sänka mitt horn,

JOB 16:16 Mitt anlete är glödande rött av gråt, och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad.

JOB 16:17 Och detta, fastän våld ej finnes i mina händer, och fastän min bön är ren!

JOB 16:18 Du jord, överskyl icke mitt blod, och låt för mitt rop ingen vilostad finnas.

JOB 16:19 Se, redan nu har jag i himmelen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig.

JOB 16:20 Mina vänner hava mig nu till sitt åtlöje, därför skådar mitt öga med tårar till Gud,

JOB 16:21 Ja, må han här skaffa rätt åt en man mot Gud och åt ett människobarn mot dess nästa.

JOB 16:22 Ty få äro de år som skola upprinna, innan jag vandrar den väg där jag ej mer kommer åter.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler