Main Index: Swedish Bible

 

Job 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 15:1 Elifas' andra tal: Jobs ord äro oförståndiga och övermodiga; ingen människa är rättfärdig; de ogudaktiga undkomma icke sitt straff.

JOB 15:1 Därefter tog Elifas från Teman till orda och sade:

JOB 15:2 Skall en vis man tala så i vädret och fylla upp sitt bröst med östanvind?

JOB 15:3 Skall han försvara sin sak med haltlöst tal, med ord som ingenting bevisa?

JOB 15:4 Än mer, du gör gudsfruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud.

JOB 15:5 Ty din ondska lägger dig orden i munnen, och ditt behag står till illfundigt tal.

JOB 15:6 Så dömes du nu skyldig av din mun, ej av mig, dina egna läppar vittna emot dig.

JOB 15:7 Var du den första människa som föddes, och fick du liv, förrän höjderna funnos?

JOB 15:8 Blev du åhörare i Guds hemliga råd och fick så visheten i ditt våld?

JOB 15:9 Vad vet du då, som vi icke veta? Vad förstår du, som ej är oss kunnigt?

JOB 15:10 Gråhårsman och åldring finnes också bland oss, ja, en som övergår din fader i ålder.

JOB 15:11 Försmår du den tröst som Gud har att bjuda, och det ord som i saktmod talas med dig?

JOB 15:12 Vart föres du hän av ditt sinne, och varför välva dina ögon så,

JOB 15:13 i det du vänder ditt raseri mot Gud och öser ut ord ur din mun?

JOB 15:14 Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?

JOB 15:15 Se, ej ens på sina heliga kan han förlita sig, och himlarna äro icke rena inför hans ögon;

JOB 15:16 huru mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet såsom med vatten!

JOB 15:17 Jag vill kungöra dig något, så hör nu mig; det som jag har skådat vill jag förtälja,

JOB 15:18 vad visa män hava gjort kunnigt, lagt fram såsom ett arv ifrån sina fäder,

JOB 15:19 ifrån dem som allena fingo landet till gåva, och bland vilka ingen främling ännu hade trängt in:

JOB 15:20 Den ogudaktige har ångest i alla sina dagar, under de år, helt få, som beskäras en våldsverkare.

JOB 15:21 Skräckröster ljuda i hans öron; när han är som tryggast, kommer förhärjaren över honom.

JOB 15:22 Han har intet hopp om räddning ur mörkret, ty svärdet lurar på honom.

JOB 15:23 Såsom flykting söker han sitt bröd: var är det? Han förnimmer att mörkrets dag är för handen.

JOB 15:24 Ångest och trångmål förskräcka honom, han nedslås av dem såsom av en stridsrustad konung.

JOB 15:25 Ty mot Gud räckte han ut sin hand, och mot den Allsmäktige förhävde han sig;

JOB 15:26 han stormade mot honom med trotsig hals, med sina sköldars ryggar i sluten hop;

JOB 15:27 han höljde sitt ansikte med fetma och samlade hull på sin länd;

JOB 15:28 han bosatte sig i städer, dömda till förstöring, i hus som ej fingo bebos, ty till stenhopar voro de bestämda.

JOB 15:29 Därför bliver han ej rik, och hans gods består ej, hans skördar luta ej tunga mot jorden.

JOB 15:30 Han kan icke undslippa mörkret; hans telningar skola förtorka av hetta, och själv skall han förgås genom Guds muns anda.

JOB 15:31 I sin förvillelse må han ej lita på vad fåfängligt är, ty fåfänglighet måste bliva hans lön.

JOB 15:32 I förtid skall hans mått varda fyllt, och hans krona skall ej grönska mer.

JOB 15:33 Han bliver lik ett vinträd som i förtid mister sina druvor, lik ett olivträd som fäller sina blommor.

JOB 15:34 Ty den gudlöses hus förbliver ofruktsamt, såsom förtär hyddor där mutor tagas.

JOB 15:35 Man går havande med olycka och föder fördärv; den livsfrukt man alstrar är ett sviket hopp.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler