Main Index: Swedish Bible

 

Jeremiah 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 37:1 På konung Sidkias tillfrågan profeterar Jeremia om Jerusalems förstöring. Profeten fängslas.

JER 37:1 Och Sidkia, Josias son, blev konung i stället för Konia, Jojakims son; ty Nebukadressar, konungen i Babel, gjorde honom till konung i Juda land. >2 Kon. 24,17 f. Jer. 52,1 f.

JER 37:2 Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet hörda på HERRENS ord, dem som han talad genom profeten Jeremia.

JER 37:3 Dock sände konung Sidkia åstad Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till profeten Jeremia och lät säga: "Bed för oss till HERREN, vår Gud." >Jes. 37,2 f. Jer. 42,2 f.

JER 37:4 Jeremia gick då ännu ut och in bland folket, ty man hade ännu icke satt honom i fängelse.

JER 37:5 Och Faraos här hade då dragit ut från Egypten; och när kaldeerna, som belägrade Jerusalem, hade fått höra ryktet därom, hade de dragit sig tillbaka från Jerusalem.

JER 37:6 Då kom HERRENS ord till profeten Jeremia; han sade:

JER 37:7 Så säger HERREN, Israels Gud: Så skolen I svara Juda konung, som har sänt eder till mig för att fråga mig: "Se, Faraos här, som har dragit ut till eder hjälp, skall vända tillbaka till sitt land Egypten.

JER 37:8 Sedan skola kaldeern komma tillbaka och belägra denna stad och de skola då intaga den och bränna upp den i eld. >Jer. 34,22.

JER 37:9 Därför säger HERREN så: Bedragen icke eder själva med att tänka: 'Kaldeerna skola nu en gång för alla draga bort ifrån oss'; ty de skola icke draga bort.

JER 37:10 Nej, om I än så slogen kaldeernas hela här, när de strida mot eder, att allenast några svårt sårade män blevo kvar av dem, så skulle dessa resa sig upp, var och en i sitt tält, och skulle bränna upp denna stad i eld.

JER 37:11 Men när kaldeernas här hade dragit sig tillbaka från Jerusalem för Faraos har,

JER 37:12 ville Jeremia lämna Jerusalem ooh begiva sig till Benjamins land, för att där taga i besittning en jordlott bland folket.

JER 37:13 När han då kom tiil Benjaminsporten, stod där såsom vakthavande en man vid namn Jiria, son till Selemja, son till Hananja; denne grep profeten Jeremia och sade: "Du vill gå över till kaldeerna." >Jer. 20,2.

JER 37:14 Jeremia svarade: "Det är icke sant; jag vill icke gå över till kaldeerna", men ingen hörde på honom. Och Jiria grep Jeremia och förde honom till furstarna.

JER 37:15 Och furstarna förtörnades på Jeremia och läto hudflänga honom och satte honom i häkte i sekreteraren Jonatans hus, ty detta hade de gjort till fängelse.

JER 37:16 Men när Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ned i fångvalven, och suttit där en lång tid, >Jer. 38,6.

JER 37:17 sände konung Sidkia och lät hämta honom; och hemma hos sig frågade konungen honom hemligen och sade: "Har något ord kommit från HERREN Jeremia svarade: "Ja"; och han tillade: "Du skall bliva given i den babyloniske konungens hand. >Jer. 34,21.

JER 37:18 Därefter frågade Jeremia konung Sidkia: "Varmed har jag försyndat mig mot dig och dina tjänare och detta folk, eftersom I haven satt mig i fängelse?

JER 37:19 Och var äro nu edra profeter, som profeterade för eder och sade: 'Konungen i Babel skall icke komma över eder och över detta land'?

JER 37:20 Så hör mig nu, herre konung; värdes upptaga min bön: sänd mig icke tillbaka till sekreteraren Jonatans hus, på det att jag icke må dö där."

JER 37:21 På konung Sidkias befallning satte man då Jeremia i förvar i fängelsegården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården. >Jer. 32,2. 38,9. 52,6.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler