Main Index: Swedish Bible

 

Jeremiah 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 21:1 Konung Sidkias bud till Jeremia. Jeremias svar.

JER 21:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN, när konung Sidkia sände till honom Pashur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son, och lät säga:

JER 21:2 "Fråga HERREN för oss, då nu Nebukadressar, konungen i Babel, har angripit oss; kanhända vill HERREN handla med oss i enlighet med alla sina förra under, så att denne lämnar oss i fred.

JER 21:3 Jeremia svarade dem: Så skolen I säga till Sidkia:

JER 21:4 Så säger HERREN, Israels Gud Se, de vapen i eder hand, med nlk I utanför muren striden mot konungen i Babel och kaldeerna, som elägra eder, dem skall jag vända om och skall famla dem inne i denna stad.

JER 21:5 Och jag skall själv strida mot eder med uträckt hand ooh stark arm, vrede och harm och stor förtörelse. >5 Mos. 29.28

JER 21:6 Och jag skall slå dem som bo i denna stad, både människor och djur; i svår pest skola de dö.

JER 21:7 Och därefter, säger HERREN, skall jag låta Sidkia, Juda konung, oh hans tjänare och folket, dem som i denna stad äro kvar efter pesten svärdet och hungersnöden, falla i Nebukadressars, den babyloniske konungens, hand och i deras fienders hand, i de mäns hand, som stå efter deras liv. Och han skall slå dem med svärdsegg; han skall icke skona dem och icke hava någon misskund eller något förbarmande. >Jer. 32,3 f.

JER 21:8 Och till detta folk skall du säga Så säger HERREN: Se, jag förelägger eder vägen till livet och vägen till döden. >5 Mos 11,26. 30,15, 19.

JER 21:9 Den som stannar kvar i denna stad, han skall dö genom svärd eller hunger eller pest, men den som går ut och giver sig åt kaldeerna, som belägra eder, han skall få leva och vinna sitt liv såsom ett byte. >Jer. 38,2. 39,18. 45,5.

JER 21:10 Ty jag har vänt mitt ansikte mot denna stad, till dess olycka och icke till dess lycka, säger HERREN. Den skall bliva given i den babyloniske konungens hand, och han skall bränna upp den i eld.

JER 21:11 Och till Juda konungs hus skall du säga: Hören HERRENS ord:

JER 21:12 I av Davids hus, så säger HERREN: "Fällen var morgon rätt dom, och rädden den plundrade ur förtryckarens hand, för att icke min vrede må bryta fram såsom en eld och brinna så, att ingen kan utsläcka den" -- detta för deras onda väsendes skull. >Jer. 4,4. 22,3.

JER 21:13 Se, jag skall vända mig mot dig, du som bor i dalen, du bergfäste på slätten, säger HERREN, ja, mot eder som sägen: "Vem kan falla över oss, och vem kan tränga in i våra boningar?" >Jer. 17,3.

JER 21:14 Jag skall hemsöka eder efter edra gärningars frukt, säger HERREN. Ja, jag skall tända upp en eld i deras skog, och den skall fortära allt där runt omkring. >Ords. 1,31.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler