Main Index: Swedish Bible

 

James 3

[1] [2] [3] [4] [5]

JAS 3:1 Tungans missbruk. Den sanna visheten.

JAS 3:1 Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom. >Matt. 12:36 f. Jak. 1:19.

JAS 3:2 I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp. >Ords. 20:9. Pred. 7:21. Syr. 19:16. 1 Petr. 3:10. 1 Joh. 1:8. >Jak. 1:26.

JAS 3:3 När vi lägga betsel i hästarnas mun, för att de skola lyda oss, då kunna vi därmed styra också hela deras övriga kropp.

JAS 3:4 Ja, till och med skeppen, som äro så stora, och som drivas av starka vindar, styras av ett helt litet roder åt det håll dit styrmannen vill.

JAS 3:5 Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog. >Ps. 12:4 f. 140:2 f. Ords. 12:18. 15:2.

JAS 3:6 Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter "tillvarons hjul" i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna. >Matt. 15:11, 18 f.

JAS 3:7 Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och verkligen har blivit tamd, genom människors natur.

JAS 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.

JAS 3:9 Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika. >1 Mos. 1:26 f.

JAS 3:10 Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

JAS 3:11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten?

JAS 3:12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten. >Matt. 7:16.

JAS 3:13 Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. >Ef. 5:15. 1 Petr. 2:12.

JAS 3:14 Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen. >Ef. 4:31. 1 Joh. 4:20.

JAS 3:15 Sådan "vishet" kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de "själiska"* människorna, ja, de onda andarna. >1 Kor. 2:6 f. Jak. 1:17.

JAS 3:16 Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är. >1 Kor. 3:3. Gal. 5:19 f.

JAS 3:17 Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan. >Vish. 7:22 f.

JAS 3:18 Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid. >Jes. 32:17.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler