Main Index: Swedish Bible

 

James 2

[1] [2] [3] [4] [5]

JAS 2:1 Uppmaning att icke hava anseende till personen. Varning för en tro som icke har med sig gärningar.

JAS 2:1 Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen. >3 Mos. 19:15. Ords. 24:23.

JAS 2:2 Om till exempel i eder församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder,

JAS 2:3 och I då vänden edra blickar till den som bär de präktiga kläderna och sägen till honom: "Sitt du här på denna goda plats", men däremot sägen till den fattige: "Stå du där", eller: "Sätt dig därnere vid min fotapall" --

JAS 2:4 haven I icke då kommit i strid med eder själva och blivit domare som döma efter orätta grunder?

JAS 2:5 Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom? >Luk. 6:20. 1 Kor. 1:26 f. 2:9.

JAS 2:6 I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna? >1 Kor. 11:22.

JAS 2:7 Är det icke de, som smäda det goda namn som är nämnt över eder?

JAS 2:8 Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: "Du skall älska din nästa såsom dig själv", då gören I visserligen väl. >3 Mos. 19:18.

JAS 2:9 Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare. >5 Mos. 1:17. 16:19.

JAS 2:10 Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt. >5 Mos. 27:26. Matt. 5:19.

JAS 2:11 Densamme som sade: "Du skall icke begå äktenskapsbrott", han sade ju ock: "Du skall icke dräpa." Om du nu visserligen icke begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en lagöverträdare. >2 Mos. 20:13 f.

JAS 2:12 Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag. >Jak. 1:25.

JAS 2:13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen. >Matt. 5:7. 6:15. 18:32 f. 25:31 f.

JAS 2:14 Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom? >Matt. 7:21 f. 21:30. Rom. 6:1 f. Gal. 5:6.

JAS 2:15 Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen >Luk. 3:11.

JAS 2:16 och någon av eder då sade till denne: "Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt" -- vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde? >1 Joh. 3:17 f.

JAS 2:17 Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.

JAS 2:18 Nu torde någon säga: "Du har ju tro?" -- "Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro."

JAS 2:19 Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva. >Mark. 1:24.

JAS 2:20 Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!

JAS 2:21 Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret? >1 Mos. 22:1 f. Hebr. 11:17.

JAS 2:22 Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad,

JAS 2:23 och så fullbordades det skriftens ord som säger: "Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet"; och han blev kallad "Guds vän". >1 Mos. 15:6. 2 Krön. 20:7. Jes. 41:8. Rom. 4:3.

JAS 2:24 I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast. >Joh. 8:39.

JAS 2:25 Och var det icke på samma sätt med skökan Rahab? Blev icke hon rättfärdig av gärningar, när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem? >Jos. 2:1 f. 6:17, 23 f.

JAS 2:26 Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler