Main Index: Swedish Bible

 

Isaiah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

IS 3:1 Straffdom över Juda, över dess orättrådiga ledare och dess fåfänga kvinnor.

IS 3:1 Ty se, Herren, HERREN Sebaot skall taga bort ifrån Jerusalem och Juda allt slags stöd och uppehälle -- all mat till uppehälle och all dryck till uppehälle --

IS 3:2 hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,

IS 3:3 underhövitsmän och högtuppsatta män, rådsherrar och slöjdkunnigt folk och män som äro förfarna i besvärjelsekonst.

IS 3:4 Och jag skall giva dem ynglingar till furstar, och barnsligt självsvåld skall få råda över dem.

IS 3:5 Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa; den unge skall sätta sig upp mot den gamle, den ringe mot den högt ansedde.

IS 3:6 När då så sker, att någon fattar tag i en annan i hans faders hus och säger: "Du äger en mantel, du skall bliva vår styresman; tag du hand om detta vacklande rike" --

IS 3:7 då skall denne svara och säga: "Jag kan icke skaffa bot; i mitt hus finnes varken bröd eller mantel. Mig skolen I icke sätta till styresman över folket."

IS 3:8 Ty Jerusalem vacklar, och Juda faller, då de nu med sitt tal och sina gärningar stå emot HERREN och äro gensträviga mot hans härlighets blickar.

IS 3:9 Deras uppsyn vittnar emot dem; och likasom Sodoms folk bedriva de sina synder uppenbart och dölja dem icke. Ve över deras själar, ty själva hava de berett sig olycka!

IS 3:10 Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.

IS 3:11 Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.

IS 3:12 Mitt folks behärskare är ett barn, och kvinnor råda över det. Mitt folk, dina ledare föra dig vilse och fördärva den väg, som du skulle gå.

IS 3:13 Men HERREN står redo att gå till rätta, han träder fram för att döma folken;

IS 3:14 HERREN vill gå till doms med sitt folks äldste och med dess furstar. "I haven skövlat vingården; rov från de fattiga är i edra hus.

IS 3:15 Huru kunnen I så krossa mitt folk och söndermala de fattiga?" Så säger Herren, HERREN Sebaot.

IS 3:16 Och HERREN säger: Eftersom Sions döttrar äro så högmodiga, och gå med rak hals och spela med ögonen, och gå där och trippa och pingla med sina fotringar,

IS 3:17 därför skall Herren låta Sions döttrars hjässor bliva fulla av skorv, och HERREN skall blotta deras blygd.

IS 3:18 På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader,

IS 3:19 örhängen, armband och slöjor,

IS 3:20 huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amuletter,

IS 3:21 fingerringar och näsringar,

IS 3:22 högtidsdräkter, kåpor, mantlar och pungar,

IS 3:23 speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.

IS 3:24 Och där skall vara stank i stället för vällukt, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för krusat hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet.

IS 3:25 Dina män skola falla för svärd och dina hjältar i krig:

IS 3:26 hennes portar skola klaga och sörja, och övergiven skall hon sitta på marken.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler