Main Index: Swedish Bible

 

Hosea 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOS 13:1 Israels avguderi och otacksamhet. Dess dom.

HOS 13:1 Så ofta Efraim tog till orda, uppstod skräck; högt tronade han i Israel. Men han ådrog sig skuld genom Baal och måste så dö.

HOS 13:2 Och ännu fortgå de i sin synd; av sitt silver göra de sig gjutna beläten, avgudar efter sitt eget förstånd, alltsammans konstarbetares verk. Till sådana ställa de sina böner; under det att de slakta människor, giva de sin hyllningskyss åt kalvar. >Hos. 2,8. 8,4.

HOS 13:3 Därför skola de bliva lika morgonskyn, lika daggen som tidigt försvinner, lika agnar som blåsa bort ifrån tröskplatsen och lika rök som flyr hän ur ett rökfång. >Ps. 1,4. Dan. 2,35. Hos. 6,4.

HOS 13:4 Men jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land; utom mig vet du ej av någon Gud, och ingen annan frälsare finnes än jag. >2 Sam. 22,32. Ps. 18,32. Jes. 43,11. 45,18. Hos. 12,9.

HOS 13:5 Det var jag som lät mig vårda om dig i öknen, i den brännande torkans land. >5 Mos. 8,15. 32,10 f.

HOS 13:6 Men ju bättre bete de fingo, dess mättare blevo de, och när de voro mätta till fyllest, blevo deras hjärtan högmodiga; så glömde de mig. >5 Mos. 8,12 f. 32,15.

HOS 13:7 Då blev jag mot dem såsom ett lejon; lik en panter lurar jag nu vid vägen. >Klag. 3,10 f. Hos. 5,14.

HOS 13:8 Jag kommer över dem såsom en björninna från vilken man har tagit ungarna, jag river sönder deras hjärtans hölje; jag uppslukar dem på stället, lik en lejoninna, lik ett vilddjur som söndersliter dem. >2 Sam. 17,8. Ords. 17,12. Jer. 5,6.

HOS 13:9 Det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var din hjälp.

HOS 13:10 Var är nu din konung, som skulle bereda dig frälsning i alla dina städer? Och var har du dina domare, du som sade: "Låt mig få konung och furstar"? >1 Sam. 8,5 f.

HOS 13:11 Ja, en konung skall jag giva dig i min vrede, och i min förgrymmelse skall jag åter taga honom bort. >1 Sam. 8,7.

HOS 13:12 Efraims missgärning är samlad såsom i en pung, och hans synd är i förvar. >5 Mos. 32,34.

HOS 13:13 En barnaföderskas vånda skall komma över honom. Han är ett oförnuftigt foster, som icke kommer fram i födseln. när tiden är inne. >2 Kon. 19,3. Jes. 37,3.

HOS 13:14 Skulle jag förlossa sådana ur dödsrikets våld, köpa dem fria ifrån döden? -- Var har du dina hemsökelser, du död? Var har du din pest, du dödsrike? Ånger må vara fördold för mina ögon.

HOS 13:15 Bäst han står där frodig bland sina bröder skall en östanvind komma, ett HERRENS väder, som stiger upp från öknen; då skall hans brunn komma på skam och hans källa sina ut. Den vinden rycker bort de skatter han har samlat av alla slags dyrbara håvor. >Hes. 19,12.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler