Main Index: Swedish Bible

 

Hosea 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOS 12:1 \11:12\ Efraims trolöshet. Drag ur hans stamfaders historia.

HOS 12:1 \11:12\ Efraim har omvärvt mig med lögn och Israels hus med svek Juda är alltjämt trolös mot Gud, mot den Helige, den Trofaste.

HOS 12:2 \12:1\Efraim jagar efter vind och far efter östanväder; beständigt går han framåt i lögn och våld. Med Assur sluter man förbund, och olja för man till Egypten. >Jes. 57,9. Hos. 5,13. 7,11.

HOS 12:3 \12:2\Men HERREN skall gå till rätta med Juda och hemsöka Jakob, såsom hans vägar förtjäna; efter hans gärningar skall han vedergälla honom.

HOS 12:4 \12:3\ I moderlivet grep han sin broder i hälen, och i sin mandomskraft kämpade han med Gud. >1 Mos. 25,26. 32,24 f.

HOS 12:5 \12:4\Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss. >1 Mos. 28,19. 35,7.

HOS 12:6 \12:5\Och HERREN, härskarornas Gud, "HERREN" är hans namn. >2 Mos. 3,14. Ps. 83,19. Jes. 42,8.

HOS 12:7 \12:6\ Så vänd nu om till din Gud; håll fast vid kärlek och rätt, och förbida din Gud beständigt.

HOS 12:8 \12:7\ Kanaans folk går med falsk våg i sin hand, det älskar orättrådig vinning;

HOS 12:9 \12:8\så säger ock Efraim: "Jag har ju blivit rik, jag har förvärvat mig gods; vad jag än gör, skall det ej draga över mig skuld som kan räknas för synd." >Upp. 3,17.

HOS 12:10 \12:9\Men jag som är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land, jag skall återigen låta dig bo i tält, likasom vid eder högtid. >Hos. 13,4.

HOS 12:11 \12:10\ Jag har talat till profeterna, jag har låtit dem skåda mångahanda syner, och genom profeterna har jag talat i liknelser. >Hebr. 1,1.

HOS 12:12 \12:11\Är nu Gilead ett ogärningsnäste, där allenast falskhet råder, och offrar man tjurar i Gileal, så skola ock deras altaren bliva lika stenrösen vid markens fåror. >Hos 4,15. 6,8.

HOS 12:13 \12:12\ Och Jakob flydde till Arams mark Israel tjänade för en kvinna, för en kvinnas skull vaktade han hjorden. >Mos. 27,48. 28,5. 29,20 f.

HOS 12:14 \12:13\Men genom en profet förde HERREN Israel upp ur Egypten, och genom en profet blev folket bevarat. >2 Mos. 12,37 f. 14,26 f. Ps. 77,21. Vish. 11,1.

HOS 12:15 \12:14\ Efraim har uppväckt bitter förtörnelse; hans Herre skall låta hans blodskulder drabba honom och låta hans smädelser falla tillbaka på honom själv.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler