Main Index: Swedish Bible

 

Hosea 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOS 1:1 Förebildlig framställning av Israels avfall, straff och benådning.

HOS 1:1 Detta är HERRENS ord som kom till Hosea, Beeris son, i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid, och i Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid.

HOS 1:2 När HERREN först begynte tala genom Hosea, sade HERREN till honom: "Gå åstad och skaffa dig en trolös hustru och barn -- av en trolös moder; ty i trolös avfällighet löper landet bort ifrån HERREN. >Dom. 8,33. Ps. 73,27. Hes. 16,15 f.

HOS 1:3 Då gick han åstad och tog Gomer, Diblaims dotter; och hon blev havande och födde honom en son.

HOS 1:4 Och HERREN sade till honom: "Giv denne namnet Jisreel; ty när ännu en liten tid har förgått, skall jag hemsöka Jisreels blodsskulder på Jehus hus och göra slut på konungadömet i Israels hus. >1 Kon. 21,1 f. 2 Kon. 9,8 f.

HOS 1:5 Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels både i Jisreels dal."

HOS 1:6 Och hon blev åter havande och födde en dotter. Då sade han till honom: "Giv denna namnet Lo-Ruhama*; ty jag vill icke vidare förbarma mig över Israels hus, så att jag förlåter dem.

HOS 1:7 Men över Juda hus vill jag förbarma mig, och jag skall giva dem frälsning genom HERREN, deras Gud; icke genom båge och svärd och vad till kriget hör skall jag frälsa dem, icke genom hästar och ryttare. >Ps. 20,8. 33,16 f. 76,4. Jes. 30,15 f.

HOS 1:8 Och när hon hade avvant Lo-Ruhama, blev hon åter havande och födde en son.

HOS 1:9 Då sade han: "Giv denne namnet Lo-Ammi*; ty I ären icke mitt folk, ej heller vill jag höra eder till."

HOS 1:10 Men antalet av Israels barn skall bliva såsom havets sand, som man icke kan mäta, ej heller räkna; och det skall ske, att i stället för att det sades till dem: "I ären icke mitt folk", skola de kallas "den levande Gudens barn". >1 Mos. 32,12. Hos. 2,23. Rom. 9,25 f. 1 Petr. 2,10.

HOS 1:11 Och Juda barn och Israels barn skola samla sig tillhopa, och skola sätta över sig ett gemensamt huvud, och skola draga upp ur landet; ty stor skall Jisreels dag vara. >Jer. 3,18. Hes 34,23 f. 37,22. Joh. 10,16. Ef. 1,22.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler