Main Index: Swedish Bible

 

Hebrews 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEB 5:1 Kristus en överstepräst efter Melkisedeks sätt.

HEB 5:1 Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder.

HEB 5:2 Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet

HEB 5:3 och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna synder likaväl som för folkets.

HEB 5:4 Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom Aron, kallas därtill av Gud.

HEB 5:5 Så tog sig icke heller Kristus själv äran att bliva överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som sade till honom: "Du är min Son, jag har i dag fött dig",

HEB 5:6 likasom han ock på ett annat ställe säger: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."

HEB 5:7 Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

HEB 5:8 Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande;

HEB 5:9 och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning

HEB 5:10 och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt".

HEB 5:11 Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

HEB 5:12 Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.

HEB 5:13 Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han är ju ännu ett barn.

HEB 5:14 Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler