Main Index: Swedish Bible

 

Hebrews 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEB 3:1 Kristus större än Moses. Varning för förhärdelse, med hänvisning till det straff som drabbade Israel i öknen.

HEB 3:1 Därför, I helige bröder, I som haven blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, skolen I akta på vår bekännelses apostel och överstepräst, Jesus,

HEB 3:2 huru han var trogen mot den som hade insatt honom, likasom Moses var "trogen i hela hans hus".

HEB 3:3 Ty han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet än Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva huset.

HEB 3:4 Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt.

HEB 3:5 Och väl var Moses "trogen i hela hans hus", såsom "tjänare", till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;

HEB 3:6 men Kristus var trogen såsom "son", en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.

HEB 3:7 Så säger den helige Ande: "I dag, om I fån höra hans röst,

HEB 3:8 mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen,

HEB 3:9 där edra fäder frestade mig och prövade mig, fastän de hade sett mina verk i fyrtio år.

HEB 3:10 Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade: 'Alltid fara de vilse med sina hjärtan.' Men de ville icke veta av mina vägar.

HEB 3:11 Så svor jag då i min vrede: De skola icke komma in i min vila."

HEB 3:12 Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden,

HEB 3:13 utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter "i dag", på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

HEB 3:14 Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

HEB 3:15 När det nu säges: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig",

HEB 3:16 vilka voro då de som förbittrade honom, fastän de hade hört hans ord? Var det icke alla de som under Moses hade dragit ut ur Egypten?

HEB 3:17 Och vilka voro de som han var förtörnad på i fyrtio år? Var det icke de som hade syndat, de "vilkas kroppar föllo i öknen"?

HEB 3:18 Och vilka gällde den ed som han svor, att de "icke skulle komma in i hans vila", vilka, om icke dem som hade varit ohörsamma?

HEB 3:19 Så se vi då att det var för otros skull som de icke kunde komma ditin.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler