Main Index: Swedish Bible

 

Ezekiel 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

EZEK 48:1 De tolv stammarnas områden samt offergärdsområdet med stadens och furstens besittningar. Stadens omfång och dess portars namn.

EZEK 48:1 Och dessa äro namnen på stammarna. Vid norra gränsen längs efter Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar-Enan -- med Damaskus' område jämte Hamat i norr -- där skall Dan hava en lott, så att hela sträckan från östrs sidan till västra tillhör honom. >Hes. 47,15 f.

EZEK 48:2 Och närmast Dans område skall Aser hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:3 Och närmast Asers område skall Naftali hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:4 Och närmast Naftalis område skall Manasse hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:5 Och närmast Manasses område skall Efraim hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:6 Och närmast Efraims område skall Ruben hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:7 Och närmast Rubens område skall Juda hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:8 Och närmast Juda område skall från östra sidan till västra sträcka sig det offergärdsområde som I skolen giva såsom gärd, tjugufem tusen alnar i bredd, och i längd lika med en stamlotts längd från östra sidan till västra; och helgedomen skall ligga där i mitten. >Hes. 45,1 f.

EZEK 48:9 Det offergärdsområde som I skolen giva såsom gärd åt HERREN skall vara i längd tjugufem tusen alnar och i bredd tio tusen.

EZEK 48:10 Och av detta heliga offergärdsområde skall ett stycke tillhöra prästerna, i norr tjugufem tusen alnar, i väster tio tusen i bredd, i öster likaledes tio tusen i bredd och i söder tjugufem tusen i längd; och HERRENS helgedom skall ligga där i mitten.

EZEK 48:11 Det skall tillhöra prästerna, dem som hava blivit helgade bland Sadoks soner, dem som hava förrättat tjänsten åt mig, och som icke, såsom leviterna gjorde, foro vilse, när de övriga israeliterna foro vilse. >Hes. 44,15 f.

EZEK 48:12 Därför skall en särskild offergärdsdel av den från landet avtagna offergärden tillhöra dem såsom ett högheligt område invid leviternas.

EZEK 48:13 Men leviterna skola få ett område motsvarande prästernas, i längd tjugufem tusen alnar och i bredd tiotusen -- längden överallt tjugufem tusen och bredden tio tusen.

EZEK 48:14 Och de få icke sälja något därav; det bästa landet må man icke byta bort eller eljest överlåta åt någon annan, ty det är helgat åt HERREN.

EZEK 48:15 Men de fem tusen alnar som bliva över på bredden invid de tjugufem tusen skola utgöra ett icke heligt område för staden, dels till att bo på, dels såsom utmark; och staden skall ligga där i mitten. >Jer. 31,38 f.

EZEK 48:16 Och detta är måttet på den: norra sidan fyra tusen fem hundra alnar, södra sidan fyra tusen fem hundra, på östra sidan fyra tusen fem hundra, och västra sidan fyra tusen fem hundra.

EZEK 48:17 Och staden skall hava en utmark, som norrut är två hundra femtio alnar, söderut två hundra femtio, österut två hundra femtio och västerut två hundra femtio.

EZEK 48:18 Och vad som bliver över på långsidan utmed det heliga offergärdsområdet, nämligen tio tusen alnar österut och tio tusen västerut -- ty det skall sträcka sig utmed det heliga offergärdsområdet -- av detta skall avkastningen tjäna till föda åt stadens bebyggare.

EZEK 48:19 Alla stadens bebyggare från alla Israels stammar skola bruka det.

EZEK 48:20 Hela offergardsområdet skall alltså vara tjugufem tusen alnar i längd och tjugufem tusen i bredd; det heliga offergårdsområde som I given såsom gärd skall bilda en fyrkant, stadens besittning inberäknad.

EZEK 48:21 Och fursten skall få vad som bliver över på båda sidor om det heliga offergärdsområdet och stadens besittning, nämligen landet invid det tjugufem tusen alnar breda offergärdsområdet, ända till östra gränsen, och likaledes västerut landet utefter det tjugufem tusen alnar breda området, ända till västra gränsen. Dessa områden, motsvarande stamlotterna, skola tillhöra fursten. och det heliga offergardsområdet med det heliga huset skall ligga mitt emellan dem.

EZEK 48:22 Med sin gräns å ena sidan mot leviternas besittning, å andra sidan mot stadens, skall detta område ligga mitt emellan furstens besittningar. Och furstens besittningar skola ligga mellan Juda område och Benjamins område.

EZEK 48:23 Därefter skola de återstående stammarna komma. Först skall Benjamin hava en lott från östra sidan till västra.

EZEK 48:24 Och närmast Benjamins område skall Simeon hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:25 Och närmast Simeons område skall Isaskar hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:26 Och närmast Isaskars område skall Sebulon hava en lott, från östra sidan till västra.

EZEK 48:27 Och närmast Sebulons område skall Gad hava en lott, från östra sida till västra.

EZEK 48:28 Och närmast Gads område, på dess sydsida, söderut, skall gränser gå från Tamar över Meribas vatten vid Kades till bäcken, fram emot Stora havet. >Hes. 47,19.

EZEK 48:29 Detta är det land som I genom lottkastning skolen utdela åt Israels stammar till arvedel; och detta skall vara deras stamlotter, säger Herren, HERREN.

EZEK 48:30 Och följande utgångar skall staden hava: På norra sidan skall den hålla ett mått av fyra tusen fem hundra alnar,

EZEK 48:31 och av stadens portar, uppkallade efter Israels stammars namn, skola tre ligga i norr: den första Rubens port, den andra Juda port, den tredje Levi port. >Upp. 21,12 f.

EZEK 48:32 Och på östra sidan skall den ock. hålla fyra tusen fem hundra alnar och hava tre portar: den första Josefs port, den andra Benjamins port, den tredje Dans port.

EZEK 48:33 Sammalunda skall ock södra sidan hålla ett mått av fyra tusen fem hundra alnar och hava tre portar: den första Simeons port, den andra Isaskars port, den tredje Sebulons port.

EZEK 48:34 Västra sidan skall hålla fyra tusen fem hundra alnar och hava tre portar: den första Gads port, den andra Asers port, den tredje Naftali port.

EZEK 48:35 Runt omkring skall den hålla aderton tusen alnar. Och stadens namn skall allt framgent vara: Här är HERREN. >Ps. 68,17. Jes. 60,14.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler