Main Index: Swedish Bible

 

Exodus 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EX 31:1 Föreståndare för arbetet förordnas. Sabbatsbudet inskärpes. Mose mottager lagtavlorna.

EX 31:1 Och HERREN talade till Mose och sade:

EX 31:2 Se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam; >Mos. 35,30 f. 36,1 f. 38,22 f. 1 Krön. 2,20.

EX 31:3 och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet,

EX 31:4 till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar,

EX 31:5 till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags arbeten.

EX 31:6 Och se, jag har givit honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, och åt alla edra konstförfarna män har jag givit vishet i hjärtat. Dessa skola kunna göra allt vad jag har bjudit dig:

EX 31:7 uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen därpå, alla uppenbarelsetältets tillbehör, >2 Mos. 35,11 f. 39,33 f.

EX 31:8 bordet med dess tillbehör, den gyllene ljusstaken med alla dess tillbehör, rökelsealtaret,

EX 31:9 brännoffersaltaret med alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning,

EX 31:10 de stickade kläderna och prästen Arons andra heliga kläder, så och hans söners prästkläder,

EX 31:11 äntligen smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen. De skola utföra sitt arbete i alla stycken såsom jag har bjudit dig.

EX 31:12 Och HERREN talade till Mose och sade:

EX 31:13 Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder. >1 Mos. 2,2. 2 Mos. 20,8 f. Hes. 20,12.

EX 31:14 Så hållen nu sabbaten, ty den skall vara eder helig. Den som ohelgar den skall straffas med döden; ty var och en som på den dagen gör något arbete, han skall utrotas ur sin släkt. >4 Mos. 15,32 f. Matt. 12,1 f.

EX 31:15 Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en HERRENS helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden. >2 Mos. 23,12.

EX 31:16 Och Israels barn skola hålla sabbaten, så att de fira den släkte efter släkte, såsom ett evigt förbund.

EX 31:17 Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.

EX 31:18 När han nu hade talat ut med; Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger. >2 Mos. 32,16. Mos. 4,13. 9,10.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler