Main Index: Swedish Bible

 

Exodus 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EX 1:1 Israeliterna förökas och bliva trälar i Egypten.

EX 1:1 Och dessa äro namnen på Israels söner, som kommo till Egypten; med Jakob kommo de, var och en med sitt hus: >1 Mos. 46,8 f.

EX 1:2 Ruben, Simeon, Levi och Juda,

EX 1:3 Isaskar, Sebulon och Benjamin,

EX 1:4 Dan och Naftali, Gad och Aser.

EX 1:5 Tillsammans utgjorde de som hade utgått från Jakobs länd sjuttio personer; men Josef var redan förut i Egypten. >1 Mos. 46,27 5 Mos. 10,22.

EX 1:6 Och Josef dog och alla hans bröder och hela det släktet.

EX 1:7 Men Israels barn voro fruktsamma och växte till och förökade sig och blevo övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. >1 Mos. 18,18. Ps. 105,24. Apg. 7,17.

EX 1:8 Då uppstod en ny konung över Egypten, en som icke visste av Josef.

EX 1:9 Och denne sade till sitt folk: "Se, Israels barns folk är oss för stort och mäktigt.

EX 1:10 Välan, låt oss då gå klokt till väga med dem; eljest kunde de ännu mer föröka sig; och om ett krig komme på, kunde de förena sig med våra fiender och begynna krig mot oss och sedan draga bort ur landet."

EX 1:11 Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med trälarbeten. Och de måste bygga åt Farao förrådsstäder, Pitom och Raamses.

EX 1:12 Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, och dess mer utbredde de sig, så att man begynte gruva sig för Israels barn.

EX 1:13 Därför pålade egyptierna Israels barn ytterligare tvångsarbeten >1 Mos. 15,13. 4 Mos. 20,15.

EX 1:14 och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken korteligen, med tvångsarbeten av alla slag, som de läto dem utföra

EX 1:15 Och konungen i Egypten talade till de hebreiska kvinnor -- den ena hette Sifra, den andra Pua -- som hjälpte barnaföderskorna,

EX 1:16 han sade: "När I förlösen de hebreiska kvinnorna, så sen efter, då de föda: om det är ett gossebarn, så döden det; är det ett flickebarn, så må det leva."

EX 1:17 Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke såsom konungen i Egypten hade sagt till dem, utan läto barnen leva. >Apg. 5,29.

EX 1:18 Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: "Varför gören I så och låten barnen leva?"

EX 1:19 Hjälpkvinnorna svarade Farao: "De hebreiska kvinnorna äro icke såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan kommer till dem, hava de fött."

EX 1:20 Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade sig och blev mycket talrikt.

EX 1:21 Eftersom hjälpkvinnorna fruktade Gud, lät han deras hus förkovras.

EX 1:22 Då bjöd Farao allt sitt folk och sade: "Alla nyfödda gossebarn- skolen I kasta i Nilfloden, men all flickebarn mån I låta leva." >Apg. 7,19.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler