Main Index: Swedish Bible

 

Ephesians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EPH 6:1 Barns, föräldrars, tjänares och husbönders plikter. De heligas vapenrustning och kamp. Förmaning till bön. Slutord och slutönskan.

EPH 6:1 I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.

EPH 6:2 "Hedra din fader och din moder." Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:

EPH 6:3 "för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden".

EPH 6:4 Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

EPH 6:5 I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;

EPH 6:6 icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja;

EPH 6:7 och gören eder tjänst med villighet, såsom tjänaden I Herren och icke människor.

EPH 6:8 I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.

EPH 6:9 Och I herrar, handlen på samma sätt mot dem, och upphören att bruka hårda ord; I veten ju att i himmelen finnes den som är Herre över både dem och eder, och att hos honom icke finnes anseende till personen.

EPH 6:10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

EPH 6:11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

EPH 6:12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

EPH 6:13 Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.

EPH 6:14 Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och "varen iklädda rättfärdighetens pansar",

EPH 6:15 och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.

EPH 6:16 Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.

EPH 6:17 Och låten giva eder "frälsningens hjälm" och Andens svärd, som är Guds ord.

EPH 6:18 Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

EPH 6:19 Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,

EPH 6:20 för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.

EPH 6:21 Men för att ock I skolen få veta något om mig, huru det går mig, kommer Tykikus, min älskade broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta eder om allt.

EPH 6:22 Honom sänder jag till eder, just för att I skolen få veta huru det är med oss, och för att han skall hugna edra hjärtan.

EPH 6:23 Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

EPH 6:24 Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler